Графічний планшет.
Що таке графічний планшет

Графічний планшет - це пристрій для введення малюнків від руки безпосередньо в комп'ютер. Складається з пера і плаского планшету, чутливого до натискання або близькості пера.

Історія

У перших планшетах перо, торкаючись поверхні, випускало іскри, звук від яких вловлювався мікрофонами, розташованими поблизу. Триангуляційним методом визначалося положення пера в просторі. Така система була складною, дорогою і при цьому ненадійною, оскільки зовнішні шуми заважали точно визначити положення пера.

Перші графічні планшети, подібні сучасним, були представлені в 1964 році під назвою "графакон". Вони містили сітку тонких дротів, що створюють послідовність слабких магнітних імпульсів, які можна було вловити пером. Це дозволяло визначати поточне положення пера.

Перші планшети для споживчого ринку називалися "Коала Пед". Хоча спочатку вони були створені для комп'ютера Apple II, згодом "Коала" поширилася і на інші персональні комп'ютери. Потім інші фірми стали випускати свої моделі планшетів.

Принцип дії

У сучасних планшетах основною робочою частиною також є мережа з проводів (або друкованих провідників), подібна до тієї, яка була в "Графаконах". Ця сітка має досить великий крок (3-6 мм), але механізм реєстрації положення пера дозволяє отримати крок зчитування інформації набагато менше кроку сітки (до 100 ліній на мм).

За принципом роботи і технології є різні типи планшетів. В електростатичних планшетах реєструється локальна зміна електричного потенціалу сітки під пером. В електромагнітних перо випромінює електромагнітні хвилі, а сітка служить приймачем. В обох випадках на перо має бути подано живлення.

Фірма Wacom створила технологію на основі електромагнітного резонансу, коли сітка і випромінює, і приймає сигнал, а перо лише відображає його. Тому в такому пристрої підживлювати перо не потрібно. Але при роботі електромагнітних планшетів можливі перешкоди від випромінювальних пристроїв, зокрема моніторів.

Також є планшети, в яких натиск пера вловлюється за рахунок п'єзоелектричного ефекту. При натисканні пера в межах робочої поверхні планшета, під якою прокладено сітку із найтонших провідників, на пластині п'езоелектрика виникає різниця потенціалів, що дозволяє визначати координати потрібної точки. Такі планшети взагалі не вимагають спеціального пера і дозволяють креслити на робочій поверхні планшета як на звичайній креслярській дошці.

Крім координат пера в сучасних графічних планшетах також можуть визначатися тиск пера на робочу поверхню, нахил, напрямок і сила стиснення пера рукою.

Також в комплекті графічних планшетів спільно з пером може поставлятися миша, яка, однак, працює не як звичайна комп'ютерна миша, а як особливий вид пера. Така миша може працювати тільки на планшеті. Оскільки роздільна здатність планшета набагато вища, ніж звичайної комп'ютерної миші, то використання зв'язки миша + планшет дозволяє досягти більш високої точності при введенні.

Параметри

Застосування

Графічні планшети застосовуються як для створення зображень на комп'ютері способом, максимально наближеним до того, як створюються зображення на папері, так і для звичайної роботи з інтерфейсами, яка не вимагає відносного введення.

Провідні виробники

Запитання для самоконтролю
  1. Що таке графічний планшет?
  2. Який принцип дії графічного планшета?
  3. Назвіть основні параметри графічного планшета?
  4. Для чого застосовуються графічні планшети?
  5. Назвіть провідних виробників графічних планшетів?