НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 

 

Робоча навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

Розроблена відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014

 

Професія – 5220 «Продавець продовольчих товарів»

 

Професія – 5220 «Продавець непродовольчих товарів»

 

Кваліфікація: 3 розряд

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

ЛПЗ

Лекції

1.

Економічні системи господарювання. Підприємництво як форма діяльності в ринкових умовах

2

-

2

2.

Заробітна плата робітників на підприємствах торгівлі

2

-

2

3.

Податкова система України

2

-

2

Всього годин :

6

-

6

 

Тема 1. Економічні системи господарювання. Підприємництво як форма діяльності в ринкових умовах

 

Поняття про системи господарювання. Сутність ринку та його структура. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку продовольчих товарів. Поняття про ціну, попит, пропозицію. Гроші та їх види. Поняття про підприємництво. Види підприємств.

 

Тема 2. Заробітна плата робітників на підприємствах торгівлі

 

Сутність заробітної плати, її види. Поняття про тарифну сітку, надбавки і доплати. Мінімальна заробітна плата, її значення. Матеріальне стимулювання праці персоналу підприємств торгівлі.

 

Тема 3. Податкова система України

 

Поняття про податкову систему і податкові елементи. Прямі і непрямі податки у торгівлі.