ВСТУП

 

Застосування електронного посібника навчального призначення для самостійного вивчення предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» надає можливість викладачу економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність слухачів на уроці, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчання.

Електронний посібник складений відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014 з професії 5220 «Продавець продовольчих товарів» та ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014 з професії 5220 «Продавець непродовольчих товарів».

Кожна тема містить теоретичний матеріал, який закінчується контрольними запитаннями. Після кожної теми надані тестові завдання для самоперевірки знань і, у випадку їх недостатності у слухача, є можливість ще раз перечитати теоретичний матеріал та знову виконати тест.

У посібнику передбачені презентації з кожної теми, які слухачі мають можливість переглянути або зберегти в електронному вигляді та роздрукувати. 

У посібнику міститься перелік додаткових літературних джерел.