• Адреса пр. Лесі Українки, 55

 • Телефон 0 800 600 630

 • Email dcpto@ukr.net

Законодавча база

Закони України:

 1. Конституція України

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Бюджетний Кодекс України

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 3. Господарський Кодекс

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 4. Земельний Кодекс

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

 5. Кодекс Законів «Про працю»

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 6. Закон України «Про профтехосвіту»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

 7. Закон України «Про освіту»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 8. Закон України «Про вищу освіту»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 9. Закон України «Про загальну середню освіту»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 10. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19

 11. Закон України «Про звернення громадян»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 12. Закон України «Про оплату праці»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

 13. Закон України «Про колективні договори і угоди»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

 14. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

 15. Закон України «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

 16. Закон України «Про відпустки»

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

 17. Закон України «Про охорону праці»

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Указ Президента України  від 18 вересня 2004 року № 1102/2004 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1102/2004

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1240-98-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1135-2002-%D0%BF

 • Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту  від 03.06 1999р. N956

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. N 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF

Нормативні документи міністерств, відомств та інші документи

 • Міністерство соціальної політики України Наказ № 269 «Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» від 16.05.2013р.

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0843-13

 • Сумісний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України N 127/151 від 26.03.2001р. «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві».

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01

 • Сумісний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України N 113/247 від 08.07.99р. «Про затвердження Положення про організацію професійного навчання безробітних за модульною системою»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0528-99

 • Сумісний Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013р. «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1029-13

 • МОН Наказ від 12.12.00р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»

  href="http://vpu3.org.ua/uploads/files/zakonu/61.zip

 • Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013  № 611 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13

 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02

 

Державні стандарти профтехосвіти: