• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон 0 800 600 630

  • Email dcpto@ukr.net

Роботодавцям

Навчання на замовлення

Шановні роботодавці!

На ваше замовлення ми

  • підготуємо кваліфікованих робітників саме для вашого підприємства
  • підвищимо кваліфікацію вашого персоналу
  • надамо можливість взяти на практику слухачів, аби на виробництві оцінити їхні професійні якості
  • допоможемо підібрати потенційних працівників під час випускних іспитів

Ми можемо провести навчання ваших працівників, незалежно від місця розташування підприємства чи фірми, без відриву від виробництва, у період вимушеного простою, з урахуванням особливостей роботи підприємства та використанням дистанційних форм проведення занять.

Сучасна матеріально-технічна база та висококваліфіковані викладачі і майстри забезпечують комфортне інтенсивне та якісне навчання.

З питань співпраці телефонуйте: 0 800 600 630

Photo

Дуальне навчання

Одним з  перспективних напрямів розвитку закладу освіти визначено впровадження в освітній процес дуальної форми навчання. Дуальне навчання - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору. Центр має позитивний досвід впровадження дуальної форми навчання за робітничою професією та курсами цільового призначення.
На замовлення роботодавців у Центрі створено матеріально-технічну та навчально-методичну базу (з використанням виробничих площ роботодавця - Філії АСК «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт») та ліцензовано професію 7215 «Стропальник». Здійснюється професійна підготовка слухачів за дуальною формою навчання. На замовлення роботодавців організовано навчання слухачів на курсах цільового призначення «Обсуговування та ремонт торговельного та холодильного обладнання» для ТОВ «ASTRA  GROUP» та курсах цільового призначення «Основи роботи на  верстатах з програмним керуванням при виробництві меблів» для ПАТ «Дніпропетровський меблевий комбінат» на виробничих площах підприємств.

 


Рада роботодавців

Рада роботодавців є дорадчим органом Центру, діяльність якого спрямована на визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку закладу освіти з урахуванням тенденцій ринку праці, забезпечення відповідності навчальних планів та програм потребам роботодавців, сприяння проходженню виробничої практики та працевлаштуванню випускників Центру на підприємствах, організаціях, установах, визначення необхідності в оновленні матеріально-технічної бази (обладнання, інструментів та витратних матеріалів) для навчання слухачів новим технологіям виробництва, сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб навчального закладу, проведення ефективного аналізу заповнення вакансій підприємств, організацій, установ регіону випускниками з метою удосконалення освітнього процесу.

До участі в Раді запрошуються керівники та представники ринкоутворюючих підприємств регіону, представники обласного центру зайнятості.

Підсумком роботи Ради роботодавців є підписання резолюції, яка відображає взаємне прагнення учасників заходу впроваджувати нові форми співпраці з Центром для організації професійної підготовки безробітних за робітничими професіями та сучасними компетенціями.

 


Партнери-роботодавці