Звіт про діяльність Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 2016 рік

PDFПечатьE-mail

1. Стан виконання плану роботи Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ за 2016 рік

Пріоритетними напрямами роботи та завданнями Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти у 2016 році були:

 • реалізація Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України  від 25 червня 2013 року №344/2013;
 • реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  «Про зайнятість населення»  та Державних стандартів професійно-технічної освіти за ліцензованими професіями;
 • атестація Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ та отримання Свідоцтва про атестацію МОН України;
 • надання якісних освітніх послуг безробітним, розширення кола професій та напрямів навчання безробітних, що користуються попитом на ринку праці регіону;
 • створення та оновлення навчально-методичного забезпечення за ліцензованими професіями, удосконалення навчально-методичної документації щодо забезпечення навчально-виробничого процесу;
 • активізація співпраці з роботодавцями за галузевими спрямуваннями щодо підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;
 • впровадження у навчально-виробничий процес новітніх педагогічних технологій  і досвіду роботи навчальних закладів регіону, ЦПТО ДСЗ України;
 • організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру з метою підвищення їх професійного рівня, здійснення інноваційної педагогічної діяльності;
 • інтенсифікація процесу впровадження ІК технологій та елементів дистанційного навчання у навчальний процес;
 • налагодження зв’язків та подальша співпраця з науковими, методичними установами і організаціями, іншими навчальними закладами, інформаційними установами України та області, навчально-методичними центрами з питань удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом;
 • фандрайзинг та соціальне партнерство: налагодження зв’язків та плідна співпраця з фондами та соціальними службами, освітніми та іншими установами і організаціями;
 • проведення роботи щодо професійної орієнтації, психологічної підтримки безробітних, в тому числі зі статусом учасників АТО, ВПО та членів їх сімей, їх соціальної адаптації,  професійного самовизначення і реалізації, конкурентоспроможності на ринку праці.
 • створення позитивного іміджу Центру як сучасного навчального закладу професійно-технічної освіти дорослого населення та розширення можливостей міжнародної співпраці.

Дніпропетровським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у 2016 році план роботи виконано за всіма розділами і показниками.

Основними досягненнями навчального закладу є наступне:

 1. Презентація стратегії розвитку Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ до
  2020 року.
 2. Завершення атестації навчального закладу за 8-ма ліцензованими професіями та отримання Свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України (серія РД №040769).
 3. Проведення атестації Центру за професією 8162 «Оператор котельні»  - матеріали атестаційної експертизи розглянуто на засіданні регіональної експертної ради при департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (засідання РЕР від 09.12.2016р.) та направлення до АК.
 4. Проведення електронної процедури ліцензування професії 5141 «Манікюрник», створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази (навчальної манікюрної майстерні та кабінету манікюрної справи та матеріалознавства).
 5. Розширення співпраці з регіональними службами зайнятості щодо організації та проведення навчання безробітних: продовжено  співпрацю з Донецьким, Луганським, Полтавським, Миколаївським, Сумським Запорізьким, Кропивницьким та Вінницьким регіональними центрами зайнятості щодо навчання безробітних. Розпочато співпрацю з Миколаївським регіональним центром зайнятості.
 6. Співпраця з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України в межах Міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації. Проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.
 7. Презентація навчального закладу у Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2016», який організовано Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Компанією «Виставковий Світ».
 8. Участь в Конкурсі на кращу методичну розробку серед педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
 9. Впровадження інноваційних форм та методів навчання.

Впровадження у навчальний процес елементів дистанційного навчання безробітних та робота в електронній платформі  Moodle.

 1. Використання у навчально-виробничому процесі новітніх педагогічних технологій:
 • проведення уроків з використанням мультимедійного забезпечення, інтерактивної дошки, ІКТ-технологій, платформи МООDLЕ;
 • лабораторно-практичні заняття, які за формою проведення є як традиційні практикуми, так і ділові ігри, інтелектуальні конкурси, тренінги; уроки-квести тощо;
 • майстер-класи;
 • уроки-заліки (захист бізнес-планів) з використанням створених презентацій тощо.

 

 1. Співпраця з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області щодо удосконалення навчально-виробничого процесу, оновлення навчально-методичних комплексів за ліцензованими професіями, підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру, обміну педагогічним досвідом.
 2. Удосконалення робочих планів з професійного навчання, оновлення та розроблення  робочих навчальних планів з курсів цільового призначення за напрямами, відповідно до тенденцій розвитку регіону, у тому числі з метою започаткування власної справи.
 3. Розширення бібліотечного фонду навчальної, навчально-методичної літератури та електронних посібників, створення власних електронних посібників та поповнення електронної бібліотеки.

2. Стан виконання обсягів професійно-технічного навчання за 2016 рік

Річний план з навчання безробітних громадян виконано на 97,8 %. Невиконання річного плану навчання безробітних на 2,2% від запланованого обсягу спричинило закриття КЦП, спрямованих на самозайнятість.

Усього за рік в Центрі навчалося 3618 осіб:

-  ПТН, ПрП, ПК – 366 осіб, в тому числі з інших регіонів – 5 осіб;

-   КЦП – 3252 особи, в тому числі з інших регіонів – 660  осіб;

За кошти юридичних та фізичних осіб в Центрі навчалися 21 особа, серед яких 3 особи – за професіями.

У порівнянні з 2015 роком кількість осіб, які проходили професійну підготовку в Центрі збільшилося на 22,4%, кількість осіб, які проходили професійне навчання за власні кошти збільшилася на 50%.  На 12,8% збільшився обсяг безробітних з інших регіонів, які навчалися в Центрі. Протягом 2016 року в Центрі здійснювалося професійне навчання безробітних за дев’ятьма ліцензованими професіями та більш ніж 20-ма напрямами підготовки.

Серед професій найбільшим попитом користувалися:

4121 Офісний службовець (бухгалтерія);

4212 Касир (в банку);

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

8162 Оператор котельні;

7212 Електрогазозварник.

За кожним напрямом на замовлення роботодавців розроблено робочі навчальні плани курсів цільового призначення. У 2016 році переважно розроблялися робочі навчальні плани КЦП під конкретні підприємства:

-   «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ППВФ «Емаль»;

-    «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛЕДЖИ»;

-    «Дотримання безпечних умов праці та правове регулювання взаємовідносин під час робіт на КПП ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

-    «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ТОВ "ВП "Інтерфрут"»;

-    «Дотримання безпечного ведення робіт  та правове регулювання взаємовідносин на комунальному  підприємстві "Жовтоводськтепломережа"».

Постійним попитом серед безробітних користувалися курси цільового призначення «Основи психології та етики обслуговування відвідувачів у сфері послуг», робочий навчальний план якого було оновлено та додано тему Техніки самоменеджменту як умови особистісного та професійного успіху.

Як і в поперпедньому році попитом користуються курси цільового призначення, спрямовані на оволодіння ІТ та прикладними програмами:

-   «Основи Web-дизайну: створення та супроводження веб-вузла»;

-   «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності»;

-   «Виконання робіт на ПК за програмою користувача»;

-   «Комп’ютеризація бухгалтерського обліку: 1С: Бухгалтерія 8.2; М. Е. Dос.».

Ці тенденції були враховані при визначенні напрямів навчання та складанні орієнтовного графіку формування груп на 2017 рік.

Детальний аналіз виконання обсягів професійно-технічного навчання представлений у таблиці 1 (Додаток 1).

3. Стан працевлаштування безробітних, які пройшли навчання у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ  протягом 2016 року

Таблиця 2

Вид

навчання

Кількість слухачів, які завершили навчання

Перебували на обліку в службі зайнятості, як такі, що закінчили навчання, на початок року

Кількість документів державного зразка про освіту (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) (2016р.)

Працевлаштовані,  слухачів

%

ПТН,

ПрП, ПК

224

8

224

222

95,7

КЦП

3043

59

-

2961

95,5

Всього:

3267

67

224

3183

95,5

4. Забезпечення організації навчально-виробничого процесу

Протягом звітного періоду у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ проведено роботу щодо атестації навчального закладу та розширення переліку професій з професійного навчання безробітних. У І півріччі 2016 року проведено атестаційну експертизу за 8-ма ліцензованими професіями та отримано Свідоцтво про атестацію МОН України (серія РД № 040769), проведено самоаналіз освітньої діяльності за професією 8162 «Оператор котельні». У ІІ півріччі 2016 року проведено атестаційну експертизу за професією 8162 «Оператор котельні», матеріали експертизи розглянуто на засіданні РЕР та направлено до АК з позитивними рекомендаціями. У грудні 2016 року проведено електронне ліцензування за професією 5141 «Манікюрник», 26.12.16 матеріали ліцензійної справи зареєстровано у Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України. В таблиці 3 наведено кількість та перелік професій, за якими здійснено та заплановано ліцензування.

Таблиця 3

Перелік

ліцензованих професій

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017 рік

1.

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

+

 

Атестація   навчального   закладу

 

2.

4211Контролер-касир

+

 

 

3.

4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

 

+

 

4.

4212 Касир (в банку)

 

+

 

5.

5220 Продавець

продовольчих товарів

 

+

 

6.

5220 Продавець непродовольчих товарів

 

+

 

7.

7212 Електрогазозварник

+

 

 

8.

5232 Молодша медична

сестра з догляду за хворими

 

+

 

9.

8162 Оператор котельні

+

 

Проведено атестаційну експертизу, матеріали затверджено  на засіданні РЕР та направлено до АКу

 

10

5141 Манікюрник

 

 

Проведено електронну процедуру ліцензування

Отримання ліцензії

Всього:

4

5

10

1

Протягом  2016  року  в  Центрі  проводилася  активна  робота  щодо:

-  оновлення та систематизації навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

-   розширення бази підприємств та закладів області з метою надання якісних місць для проходження виробничої практики слухачами та сприяння у подальшому працевлаштуванні;

-   активізація роботи по залученню роботодавців – замовників кадрів - до оновлення та удосконалення робочих навчальних програм, погодження навчальних планів за професіями і напрямами.

Відсоток розроблених та оновлених навчальних програм і планів (відносно 2015 року) за професіями складає 111 %, за напрямами КЦП на запит служби зайнятості та за замовленнями роботодавців оперативно розробляються робочі навчальні плани. Всього відсоток погоджених з роботодавцями навчальних планів становить 100 % від загальної кількості.

У 2016 р. було проведено 14 педагогічних рад, під час роботи яких розглядались питання проведення атестації навчального закладу, проведення самоаналізу освітньої діяльності щодо організації та здійснення навчання безробітних, охорони праці, аналізу якості навчання слухачів та допуск до Державної кваліфікаційної атестації, стану викладання предметів і виконання навчальних планів і програм, проходження виробничої практики. Особлива увага приділялась питанням роботи викладачів та майстрів виробничого навчання щодо створення та оновлення навчально-програмної документації та навчально-методичних комплексів за ліцензованими професіями, впровадження в навчально-виробничий процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій, в тому числі елементів дистанційного навчання та передового педагогічного досвіду. В Центрі систематично проводиться аналіз виконання рішень педагогічної ради. Усі питання, які виносилися на обговорення педагогічної ради, були розглянуті. На кожній педраді проводиться аналіз виконання рішень попереднього засідання.

Протягом року було організовано та проведено Школу молодого педагога.

У 2016 році Центр став учасником Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті - 2016», який було організовано Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Компанією «Виставковий Світ». У  номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» конкурсна робота Центру на тему «Фандрайзинг як складова міжнародного співробітництва Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ у професійній підготовці демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх  сімей» відмічена Дипломом «Лауреат конкурсу І ступеня» та пам’ятною відзнакою.

В межах програми Форуму Центром проведено Презентацію на тему «Психолого-андрагогічний коучінг як форма роботи зі слухачами з числа демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх сімей».

У 2016 році педагогічні працівники Центру брали  участь у конференціях та семінарах:

-         ІХ науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті»,  організатор  ТОВ  «СКАЙЛАЙН  СОФТВЕР»,  10-12.02.2016,  м. Київ, викладач Молчанова Т.В.;

-         Дистанційний науково-практичний семінар «Використання платформи дистанційного навчання е-learning.org.ua в освітньому процесі професійно-технічного навчального закладу», інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 26.04.2016. Заступник директора з НМР Білан С.О., викладач Фещукова В.М.;

-         Перша Всеукраїнська конференція практиків дистанційного навчання ELForum 2016 у м.Київ, заступник директора з НМР Білан С.О..

Педагогами навчального закладу при наданні освітніх послуг постійно  використовуються власні методичні розробки 2013 – 2015  років.

У 2016 році підготовлено наступні методичні матеріали:

-       Заступником директора з НМР, викладачем Білан С.О. розроблено дидактичне забезпечення в електронній платформі для дистанційного навчання Moodle з предмету «Основи економічного аналізу» за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)».

-       Викладачем Кучаєм А.В. розроблено дидактичне забезпечення в електронній платформі для дистанційного навчання Moodle курсів цільового призначення «Основи Web-дизайну: створення та супроводження веб-вузла».

-         Практичним  психологом  Центру Хозей Л.В. розроблено методичні матеріали щодо проведення семінару-тренінгу «Злітна смуга», спрямованого на адаптацію безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості та мають статус учасника АТО та ВПО.

-       викладачем Федотовою К.О. розроблено програму та робочий зошит учасника  навчального бізнес-тренінгу в сфері інклюзивної освіти  на замовлення  Всеукраїнського громадського об’єднання "Національна Асамблея інвалідів України» (фінансування проекту здійснює Агентство США з міжнародного розвитку USAID);

-       викладачем Молчановою Т.В. розроблено електронний навчальний посібник  з предмету «Облік і звітність» за професією Продавець продовольчих товарів, який  методичною  Радою  НМЦ ПТО  у  Дніпропетровській  області  рекомендовано для  використання в  роботі викладачам закладів ПТО  Дніпропетровщини;

-       майстром виробничого навчання Мененко Т.П. та методистом Єгоркіною О.Ф. створено методичну розробку уроку виробничого навчання з професії «Продавець непродовольчих товарів» за темою: «Обслуговування та консультація покупців у парфумерно-косметичному відділі»;

-       викладачем Молчановою Т.В. та майстром виробничого навчання Шевчук Л.М. створено методичну розробку уроку – ділової гри з предмету «Комп’ютерізація облікової інформації» для професії «Офісний службовець(бухгалтерія)» за темою: «Формування звітності;

-       викладачем Федотовою К.О. та методистом Гаврилюк Н.П. створено методичну розробку уроку з предмету «Правове регулювання власної справи» за темою: «Суб’єкти підприємницької діяльності» для курсів цільового призначення «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»;

-       викладачем Федотовою К.О. розроблено методичні матеріали бізнес-тренінгу в межах міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації» за темою: «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти»;

-       викладачем Фещуковою В.М. розроблено дидактичне забезпечення контролю знань, умінь та навичок з предмету «Комп’ютерні мережі» для курсів цільового призначення «Виконання робіт на ПК за програмою користувача».

7 методичних розробок, 2 з яких – електронні навчальні посібники були представлені на Конкурс на кращу методичну розробку серед педагогічних працівників професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (Центрального апарату) – 3 розробки посіли призові місця.

В межах здійснення внутрішнього контролю за якістю навчання, вивчення професійного рівня педагогічних працівників, їх методики роботи, протягом року проводилось відвідування уроків адміністрацією Центру та методистами. З метою обміну досвідом організовано взаємовідвідування уроків викладачами і майстрами виробничого навчання. Впроваджено контроль за якістю надання освітніх послуг при організації навчання на території базових центрів зайнятості.

Педагогічними працівниками Дніпропетровського ЦПТО ДСЗ у 2016 році проведено 10 відкритих уроків.

У вересні-жовтні проведено конкурс «На кращий кабінет (лабораторію, майстерню) Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ», переможцями якого визначені: кабінет ІТ-технологій та WЕВ-дизайну № 609 (завідувач Кучай Андрій Вікторович), лабораторія технології банківських операцій № 601 (завідувач Мотренко Майя Василівна).

Бібліотечний фонд Центру налічує понад 1 400 книг (поповнення фонду у 2016 році на 29 підручників, на суму 3 300 гривень). У минулому році було здійснено передплату фахових видань на суму майже 17 тис. грн. Робочі місця для відвідувачів бібліотеки обладнано персональними комп’ютерами з доступом до алфавітного, систематичного та електронного каталогу, створеного за системою «ІРБІС» та до мережі Інтернет, що суттєво покращує можливість пошуку необхідної літератури або інформації, копіювання тощо. Відсоток забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки підручниками та навчальними посібниками від їх загальної потреби становить:

-  7212 Електрогазозварник – 100 %;

-  8162 Оператор котельні   – 100%

-  4212 Касир (в банку)        – 100 %;

-   4211 Контролер-касир      – 90 %;

-   4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 100 %;

-   4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 100 %;

-   5220 Продавець непродовольчих товарів – 100 %;

-   5220 Продавець продовольчих товарів   – 100 %;

-   5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими – 100%;

-   5141 Манікюрник – 90%.

Для доступності слухачів до навчального та інформаційного ресурсу всі навчальні приміщення Центру обладнані комп’ютерами, об’єднані локальними мережами у межах кабінетів та підключені до Інтернету.

На виконання листа Державної служби зайнятості (Центральний апарат) від 29.03.2016 р. № ДЦ-14-2108/0/6-16 «Щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників ЦПТО ДСЗ» та з метою удосконалення організації навчально-виробничого процесу, забезпечення ефективної діяльності навчального закладу щодо надання якісних освітніх послуг у Дніпропетровському ЦПТО було проведено анкетування випускників, які закінчили навчання в період з липня по жовтень 2015 року.

За професіями:

1.  4121 «Офісний службовець».

2.  4212 «Касир (в банку)».

3.  5220 «Продавець непродовольчих товарів».

4.  5220 «Продавець продовольчих товарів».

5.  8162 «Оператор котельні».

6.  4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».

За напрямами підготовки:

1.  «Комп’ютеризація бухгалтерського обліку: 1С: Бухгалтерія 8.2; М.Е. DOC».

2.  «Виконання робіт на ПК за програмою користувача».

3.  «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти».

На час проведення анкетування працевлаштовані 70 осіб із
95 опитуваних, в тому числі 45 осіб – за професіями.

Високий рівень задоволення навчанням в Центрі показали 64,2% респондентів. Навчання в Центрі сприяло працевлаштуванню 91,6% колишніх безробітних.

8,4%  опитуваних не змогли реалізувати свої нові знання та навички.  Основними причинами того, що випускники не працевлаштовані за надбаними професіями, з’явилися особисті життєві та соціально-економічні обставини.

З першої спроби працевлаштуватися вдалося 62,1% респондентів.

На час анкетування стабільно працевлаштовані 73,7% випускників, з яких 64,3% працюють саме за професією, яку освоїли в Центрі.

Одразу після закінчення навчання вийшли на нову роботу 71,4% опитуваних та 25,7%  шукали роботу до 3-х місяців. Всі, крім однієї особи, яка виїхала до Києва, працюють за місцем проживання.

Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ надає освітні послуги також і внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Анкетування показало, що навчання в Центрі сприяло їх професійному розвитку, що допомогло знайти гідну роботу та адаптуватися на новому місці проживання.

Аналіз анкетування показав, що всі професії та напрямки підготовки, за якими відбулося анкетування, затребувані на ринку праці м. Дніпропетровська та області. Випускники набувають актуальну  професійну освіту, яка стає розвитком не тільки їх кар’єри, але і вкладом у промисловий та соціальний розвиток регіону.

За результатами анкетування можна зробити висновок, що завдяки якості навчання у Дніпропетровському центрі профтехосвіти, випускники мають можливість оволодіти конкурентоспроможною професією та успішно працевлаштуватись.

5. Якісний склад педагогічних працівників

В колективі навчального закладу працює 20 педагогічних працівників. Серед них: 8 майстрів виробничого навчання, старший майстер, 6 штатних викладачів, 2 методисти, практичний психолог; викладацьку роботу ведуть співробітників закладу. Адміністрацією Центру створено умови для стажування, підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів, участі у семінарах тощо. До викладання за цивільно-правовими договорами на базі Центру постійно залучаються викладачі вищих навчальних закладів (серед яких 3 мають науковий ступінь кандидата наук) та педагоги коледжів, технікумів та ПТНЗ. Велика увага приділяється роботі по залученню якісних педагогічних кадрів для організації навчання на базах районних центрів зайнятості: відповідність фахової освіти, дотримання вимог підвищення кваліфікації, проходження медичних доглядів. Всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам.

Кількісний та якісний склад штатних педагогічних працівників наведено у таблиці 4  (Додаток 2).

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виробничого процесу у 2016 році проведено атестацію педагогічних працівників. Протягом року за очно-дистанційною формою навчання підвищили кваліфікацію 5 педагогів: методист Єгоркіна О.Ф., викладач Фещукова В.М., майстер виробничого навчання Капітан О.В., майстер виробничого навчання Буда В.А., майстер виробничого навчання Хлус О.Л.. Чотири  педагоги Центру (заступник директора з НВР Сидорчук Л.В. (магістратура), старший майстер Синельникова О.Ю., майстри виробничого навчання Хлус О.Л., Жмурін Д.А.) продовжують навчання у вищих навчальних  закладах м. Дніпропетровська та м. Полтави. Стажування пройшли: заступник директора з НМР Білан С.О., 2 майстра виробничого навчання та 2 викладача (на виробництві та сертифіковане on-line-стажування у КБ «ПриватБанк»).

У 2016 році на базі Центру за участю спеціалістів НМЦ ПТО у Дніпропетровській області організовано та проведено семінар та індивідуальні консультації для викладачів та майстрів виробничого навчання Центру з питань ведення нормативно-плануючої документації, створення навчально-методичних комплексів та сучасних підходів до проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

Викладачі, які працюють за цивільно-правовими договорами, проходять підвищення кваліфікації за основним місцем роботи.

Таблиця 5

Список педагогічних працівників ДЦПТО ДСЗ,

які пройшли атестацію в 2016 році

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Стаж роботи в ЦПТО ДСЗ, рік., міс.

Результати атестації

(підтвердження кваліфікації, присвоєння пед. звання тощо)

1.

Сидорчук Лариса Володимирівна

Заступник директора з НВР,

викладач

5р. 9міс.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

2.

Хозей Людмила Владиславівна

Практичний психолог

3 р. 10міс.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

3

Федотова Катерина Олександрівна

Викладач

2 р.10 міс.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»

4

Молчанова Тетяна Вікторівна

Викладач

4 р. 1 міс.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

4

Мененко Тетяна Петрівна

Майстер в/н

4р. 2міс.

Встановлення 12 тарифного розряду

5

Мотренко Майя Василівна

Майстер в/н

4р. 4міс.

Встановлення 12 тарифного розряду

6

Щапов Віктор Володимирович

Майстер в/н

2р. 6міс.

Встановлення 10 тарифного розряду

7

Буда Володимир Анатолійович

Майстер в/н

3р. 4міс.

Встановлення 10 тарифного розряду

6. Співпраця з роботодавцями.

Протягом 2016 року в Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ проводились наступні заходи за участю роботодавців:

-   участь директора Центру у ІІ конференції працівників лакофарбової промисловості;

-    участь в роботі семінару «Про взаємодію органів влади, профспілок, роботодавців, їх об’єднань у регулюванні ситуації на ринку праці»;

-    організація та проведення Ради роботодавців переробної промисловості та Ради роботодавців сфери охорони здоров’я та соціальної допомоги;

-    корегування та погодження робочих навчальних планів та програм;

-    участь роботодавців у Державній кваліфікаційній атестації;

-    організація зустрічей слухачів Центру з роботодавцями щодо працевлаштування на конкретні вакансії.

В роботі з роботодавцями відзначено актуальність співпраці навчального закладу та роботодавців, а саме:

-   внесення змін до робочих планів та програм (необхідність введення професійних спецдисциплін), оновлення  змісту  робочих навчальних планів та програм відповідно до вимог роботодавців, змін у галузі торгівлі;

-    укладання угод  з роботодавцями щодо надання якісних робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики слухачів Центру, в тому числі за професією «Електрогазозварник» та професією «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;

-    можливість організації стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах роботодавців з метою вивчення змін у галузі; on-line стажування;

-    залучення роботодавців щодо консультування у розвитку матеріально-технічної бази Центру;

-    можливість направлення до Центру працівників підприємств галузі на перепідготовку та підвищення кваліфікації за кошти юридичних осіб.

7. Створення та удосконалення існуючої матеріально-технічної бази

Створена матеріально-технічна база Центру за ліцензованими професіями є найсучаснішою та відповідає державним стандартам професійно-технічної освіти.

Протягом 2016 року проведено роботу щодо створення, оновлення та розширення матеріально-технічної бази Центру відповідно до вимог оновлених державних стандартів за ліцензованими професіями; оформлення наочності закладу та створення мікроклімату в навчальних аудиторіях відповідно до діючих санітарних норм.

Створено сучасну матеріально-технічну базу за професією 5141 «Манікюрник»: обладнано кабінет манікюрної справи та матеріалознавства, навчальну манікюрну майстерню. Придбано навчальне обладнання відповідно до вимог державного стандарту.

Для професії 7212 «Електрогазозварник» створено кабінет охорони праці, придбано точильний двосторонній верстат, сушильну піч для електродів, спецодяг на суму 38 тис. грн.

Навчальні приміщення дообладнано 4 проекторами, багато-функціональним пристроєм, встановлено 4 кондиціонери.

Детальна інформація по кількості створених кабінетів, лабораторій та придбанню обладнання наведена у таблицях 6, 7. (Додатки 3, 4).

8. Інформаційно-роз’яснювальна робота

Для формування позитивного іміджу Центру та з метою професійної орієнтації безробітних у звітному періоді проведено наступні заходи.

- Презентація Центру  на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2016»: інформацію про навчальний заклад включено до офіційного каталогу Форуму, який розміщено на сайті http://www.innovosvita.com.ua/index.php/uk/results/catalogue та у друкованих виданнях.

-   Протягом 2016 року на сайті Центру http://cpto.dp.ua/ постійно  висвітлювалися всі аспекти діяльності навчального закладу. Оновлено  всі сторінки сайту, в тому числі розділи навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення Центру, законодавчі та нормативні документи; оновлено інформацію щодо міжнародної співпраці Центру, інформацію для відвідувачів, які мають статус учасників АТО, ВПО та членів їх сімей.

- Постійно оновлюється інформація про Центр та додаються презентаційні матеріали на  сторінках соціальних мереж: www.facebook.com/cptodpua та www.youtube.com/channel/UCP1hkkODtD3-Td5s2H4PnmA.

-   В  розділі «Новини» висвітлювалися актуальні події, які безпосередньо пов’язані із організацією та удосконаленням навчально-виробничого процесу Центру, вивченням, впровадженням та розповсюдженням передового педагогічного досвіду.

-   В розділі  «Система  контролю  знань слухачів» здійснюється робота щодо наповнення електронної платформи Moodle http://cpto.dp.ua/moodle/index.php дидактичними матеріалами та ведеться контроль та облік знань слухачів.

-   Інформація про діяльність Центру висвітлюється на сайтах обласного та базових центрів зайнятості.

- Педагоги Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ взяли участь у заході, який проведено у м. Дніпро  в межах Всеукраїнського проекту «Дні кар’єри «PROFITDAY». Проект реалізовано за фінансової та організаційної підтримки Міністерства молоді та спорту України.

-  Проведено on-line день відкритих дверей для безробітних м. КривийРіг: http://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/publish/article?art_id=61000&cat_id=364661.

- На базі Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, з метою ознайомлення зареєстрованих безробітних з можливостями Центру щодо професійного навчання, протягом 2016 року проводились «Тижні відкритих дверей», виставка робіт слухачів і педагогів закладу «Світ моїх захоплень», з серпня 2016 року щомісячно проводилися «Дні відкритих дверей». Всього за рік даною формою роботи охоплено майже 700 безробітних.

-   Практичний психолог Центру, методисти, майстри виробничого навчання та викладачі протягом року брали активну участь у профорієнтаційних заходах (семінарах, ярмарках вакансій, виїзних заходах до м. П’ятихатки, Кам’янське тощо) обласного, міських та міськрайонних центрів зайнятості, проводили рекламно-роз'яснювальну роботу в базових центрах зайнятості з безробітними та персональними консультантами.

-   Проведено профінформаційний захід для дітей дитячого табору «Барвінок» комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №22» м. Дніпро  з поглибленим вивченням іноземної мови. Для дітей проведено оглядову екскурсію по навчальним приміщенням Центру та цікаві уроки з історії комп’ютерів та Інтернету.

-   Центр взяв участь у міському профорієтаційному інтерактивному заході «Місто професій» для дітей віком від 2 до 17 років.

-  Вийшли публікації у ЗМІ м. Дніпропетровська та інтернет-виданнях:  інформація про надання освітніх послуг з професійного навчання безробітних у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ (інтернет-газета «Лица» http://www.litsa.com.ua/show/a/33004, на міському інтернет-порталі  http://gorod.dp.ua/news/120152.

-   Центр плідно співпрацює з Всеукраїнською газетою «Все про бухгалтерський облік» з питань сучасних вимог та нормативно-правової бази для професії «Офісний службовець (бухгалтерія)» та видавництвом «Шкільний світ» у розділі «Профтехосвіта» з обміну педагогічним досвідом та участі у конкурсах педагогічної майстерності.

-   Розміщено інформацію про Центр,  професії та напрямки навчання у Центрі на сайтах www.parta.com.ua, www.jobs.ua, http://buhgalterskie-kursy.com.ua.

З метою презентації можливості професійного навчання  демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх сімей:

-   Спеціалістами обласного центру зайнятості у прямому ефірі телевізійної програми «Наживо» на 51 телеканалі https://www.facebook.com/nazhivo51 надано інформацію про Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ. Представлено можливості Центру щодо перекваліфікації, освітніх курсів та здобуття нової професії дорослим населенням, у т.ч. внутрішньо переміщеними особами.

-   Центр презентовано на скайп-конференції Дніпропетровської обласної асоціації об’єднань учасників АТО. У заході взяли участь представники асоціації міст області: Нікополя, Кривого Рогу, Кам’янське, Павлограду, а також представники Криничанського та Томаківського районів.

 

Заступник директора з НВР                                   Л. В. Сидорчук

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі