• Адреса пр. Пушкіна, 55

  • Телефон +38 (056) 373-25-36

  • Email dcpto@ukr.net

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості включає:

  • державні стандарти професійно-технічної освіти;
  • навчальні плани та навчальні програми;
  • програми виробничого навчання та виробничої практики;
  • підручники та навчальні посібники (у тому числі на електронних носіях);
  • інструктивно-методичні матеріали практичних і лабораторних занять;
  • методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

Колектив Центру систематично і творчо працює над оновленням та удосконаленням робочих навчальних планів і навчальних програм відповідно до технологічних змін та вимог роботодавців, над розробкою тематик та навчальних планів курсів цільового призначення  на замовлення роботодавців.

Впроваджуючи  ІКТ в освітній процес, педагоги Центру плідно працюють над створенням та застосуванням електронних засобів навчання, електронних комплексів методичного та дидактичного забезпечення професійної підготовки слухачів.

У 2016 році на Конкурс на кращу методичну розробку серед педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості педагогами Центру представлено 7 методичних розробок у різних номінаціях. Три  з них посіли призові місця. У 2017 році на Всеукраїнському конкурсі «Планета-ІТ»  представлено 3 електронних засоби навчання, які отримали сертифікати учасників, електронний посібник навчального призначення «Сучасні офісні технології» посів ІІІ місце.   

Досвід роботи Центру представлено на міжнародних освітянських заходах 2015 – 2018 років.

Конкурсна робота на тему «Професійне навчання на задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих робітниках»  у номінації «Діяльність професійно-технічного навчального закладу з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» відмічена бронзовою медаллю та Дипломом переможця Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».

У 2016 році на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті - 2016» конкурсна робота Центру на тему «Фандрайзинг як складова міжнародного співробітництва Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ у професійній підготовці демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх  сімей»  відмічена Дипломом «Лауреат конкурсу І ступеня» та пам’ятною відзнакою.

Срібною медаллю відзначено роботу на тему «Впровадження ІКТ та сучасних педагогічних технологій у навчальний процес при професійній підготовці слухачів Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ» в межах Восьмого міжнародного форуму «Сучасні заклади освіті - 2017».

На Дев’ятому  міжнародному  форумі «Сучасні заклади освіті - 2018» золотою  медаллю нагороджено конкурсну роботу Центру на тему «Функціональна модель діяльності сучасного закладу професійно-технічної освіти як передумова ефективної реалізації освітньої реформи».

Методичні напрацювання педагогів Центру

Автор

Назва роботи

Впровадження

Поширення досвіду

Білан С. О.

викладач

Методична розробка уроку-лекції та методичні рекомендації до  лабораторно-практичного заняття «Аналіз використання трудових ресурсів»

Предмет «Основи економічного аналізу», професія «Офісний службовець (бухгалтерія)»

Опублікована в журналі ПрофТехОсвіта

Гаврилюк Н.П.

методист

 

Сидорчук Л.В.

викладач

Методичні рекомендації викладання предмету  «Основи знань щодо здорового способу життя»

Короткотермінові  КЦП

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

Мененко Т.П.

майстер в/н

 

Єгоркіна О.Ф.

методист

Методична розробка уроку виробничого навчання за темою: «Обслуговування та консультація покупців у парфумерно-косметичному відділі»

Професії «Продавець непродовольчих товарів»

ІІ місце у номінації «Сучасні методи проведення занять» Конкурсу на кращу методичну розробку, опублікована в журналі ПрофТехОсвіта

 

Молчанова Т.В.

викладач

Опорний конспект лекцій «Теорія бухгалтерського обліку»

Для педагогів та слухачів за професією «Офісний службовець (бухгалтерія) та КЦП

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

Молчанова Т.В.

викладач

Методичні рекомендацій   у двох частинах «Робота в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» до вивчення предмету «Ведення бухгалтерського обліку за допомогою системи «1С:Підприємство», компоненти «1С:Бухгалтерія»

Для педагогів та слухачів за професією «Офісний службовець (бухгалтерія) та КЦП

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

Молчанова Т.В.

викладач

Електронний посібник навчального призначення для самостійного вивчення предмету «Облік і звітність»

Для педагогів та слухачів за професіями торговельної галузі

ІІ місце у номінації «Електронні навчальні ресурси» Конкурсу на кращу методичну розробку, Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу «Планета-ІТ»

Федотова К. О.

викладач

 

Сидорчук Л.В.

викладач

Методичні  рекомендації  до розробки бізнес-плану з предмету «Бізнес-планування приватного підприємця»

Для слухачів КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

Федотова К. О.

викладач

 

«Головні податкові зміни 2015 року». Роздатковий матеріал

Для слухачів КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»

 

Федотова К. О.

викладач

 

Методична розробка та матеріали бізнес-тренінгу «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти»

В межах міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей. Допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»

ІІ місце у номінації «Сучасні методи проведення занять» Конкурсу на кращу методичну розробку

 

Федотова К. О.

викладач

 

Гаврилюк Н.П.

методист

Методична розробка уроку за темою: «Суб’єкти підприємницької діяльності»

Предмет «Правове регулювання власної справи» КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання, опублікована в журналі ПрофТехОсвіта

Фещукова В.М.

викладач

Дидактичне забезпечення контролю знань, умінь та навичок з предмету «Комп’ютерні мережі»

КЦП «Виконання робіт на ПК за програмою користувача»

 

Щапов В.В.

Майстер в/н

Електронний посібник навчального призначення «Сучасні офісні технології»

На допомогу слухачам з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання.

ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі «Планета-ІТ»

Білан С.О.

викладач

 

Кучай А.В.

викладач

Конспект лекцій з предмету ЮЗАБІЛІТІ та SEO

Для слухачів курсів «Основи WEB-дизайну: створення та супроводження веб-вузла»

Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

 

Мотренко М.В.

майстер в/н

Робочий зошит з професії «Касир (в банку)»

Для слухачів з професії «Касир (в банку)»

Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу «Планета-ІТ»

Мененко Т.П.

майстер в/н

Матеріали для проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів з професії 5220 «Продавець непродовольчих товарів» 3 розряд Для педагогів та слухачів за професією «Продавець непродовольчих товарів»  Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, рекомендовано до використання

 

Навчально-методична рада НМЦ ПТО у Дніпропетровській області розглянула методичні матеріали Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, відзначила їх актуальність та  рекомендувала для використання в роботі викладачам спеціальних дисциплін закладів професійно-технічної освіти Дніпропетровщини. Державною службою зайнятості зазначені методичні матеріали рекомендовано до використання в ЦПТО ДСЗ.