• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон 0 800 600 630

  • Email dcpto@ukr.net

Порядок оформлення запитів на публічну інформацію

Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” запит на публічну інформацію подається у довільній формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію особа може скористатися запропонованою формою запиту, заповнивши її.

Особа може оформити запит в електронному вигляді, форма запиту якої знаходиться на web-сайті Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Запит на інформацію повинен містити:

-          ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

-          загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-          підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Зразки форм запитів знаходяться на інформаційному стенді Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який знаходиться за адресою: к.808, пр. Пушкіна 55, м. Дніпро, 49006.

Відповідь надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту, а у разі запиту великого обсягу інформації - протягом 20 робочих днів.

Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволені запиту в таких випадках:

-          розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-          інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-          не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною  5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст.23 Закону «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.