• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон 0 800 600 630

  • Email dcpto@ukr.net

Звітуємо про хід експерименту

29.11.2022

Відповідно до програми експерименту всеукраїнського рівня «Формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки» наприкінці 2022 року  у Центрі було підготовлено звіт про реалізацію основного формувального етапу експериментальної діяльності, який тривав протягом 2021-2022 років.

У ході формувального етапу відбувалася апробація запропонованої технології формування підприємницької компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг та перевірка висунутої гіпотези. За результатами реалізації етапу експерименту підготовлено звіт, який  направлено до Інституту модернізації змісту освіти Національної академії педагогічних наук України.

На останньому третьому етапі експерименту наукові пошуки будуть спрямовані на узагальнення, зіставлення та аналіз результатів констатувального та формувального етапів експерименту, удосконалення технології та підведення підсумків експериментальної роботи.