• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон 0 800 600 630

  • Email dcpto@ukr.net

Впровадження елементів дистанційного навчання

07.08.2018

У сучасному світі розвиток підприємництва виступає рушійною силою економічного зростання і одним із джерел сталого розвитку економіки держави. Основною метою навчання в Центрі на курсах «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти» є розвиток у слухачів підприємницьких компетентностей особистості.

На початку серпня 2018 року в Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ відбувся перший випуск слухачів, які проходили навчання за очно-дистанційною формою. Традиційно до програми курсу включено теми, вивчення яких направлено на формування основ знань з організації підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту, податкової політики  держави, психології бізнесу. Слухачі вчаться основам визначення ризиків підприємницької діяльності, основам бізнес-планування, складанню звітності в електронній програмі «M.E.Doc».

Впровадження елементів дистанційного навчання у освітній процес дозволило педагогам розширити об’єм теоретичного матеріалу та надати слухачам більше годин для самостійної роботи над власним бізнес-проектом.  Катерина Федотова, основний викладач курсів, відмітила переваги застосованої форми роботи. Перш за все це можливість працювати за сучасною технологією «перевернутого класу»: пасивним навчанням (роботою з матеріалами курсу, розміщеними на електронних платформах) слухачі займаються вдома у вільний від занять час, дистанційні години активно використовуються на розв’язання спільних проблем, відповіді на запитання та обговорення матеріалу на глибшому рівні. За рахунок консультативних годин розширено можливість індивідуальної роботи педагога з слухачами.

Позитивні відгуки слухачів дозволяють колективу Центру впевнено працювати у напряму впровадження дистанційного навчання у освітній процес.