• Адреса пр. Лесі Українки, 55

  • Телефон 0 800 600 630

  • Email dcpto@ukr.net

Навчаємося для життя

09.09.2019

У вересні 2019 року Дніпропетровським центром ПТО ДСЗ під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО проводиться захід освітньо-інформаційного змісту «Навчаємося для життя». Неперервну  освіту як головну програму сталого розвитку суспільства проголошено у «Меморандумі  з  освіти   впродовж   життя»    (A  Memorandum  of   Lifelong   Learning)     на  Лісабонському саміті Ради Європи (2000). Значущою складовою соціально-економічного розвитку і добробуту кожної країни є її високоосвічені громадяни. Сучасний кваліфікований робітник має володіти сучасними знаннями і вміннями, які сприятимуть його конкурентоспроможності та професійній мобільності в просторі сучасного суспільства, будуть інструментом  пізнання та розвитку, самовдосконалення і творчості.

Захід «Навчаємося для життя» проводиться з метою втілення в життя принципів Рекомендації ЮНЕСКО про технічну та професійну освіту і підготовку (ТПОП) щодо освіти впродовж життя для розширення прав та можливостей в отриманні гідної роботи та сталого розвитку, подовження активної працездатності дорослого населення та учнівського молоді об’єднаних територіальних громад Дніпропетровського регіону.

Для популяризації освіти впродовж життя в селищних об’єднаних громадах буде проведено презентації Центру як сучасного навчального закладу освіти дорослих, майстер-класи (знайомство з робітничими професіями  та напрямами формування компетенцій професійного саморозвитку), мотиваційні тренінги. Мешканцям громад ознайомляться з позитивним досвідом випускників Центру у професійній самореалізації, підприємницькій діяльності, отриманні гідної роботи та працевлаштуванні.

Захід проводиться в межах Тижня освіти дорослих ЮНЕСКО і спрямований на реалізацію права громадян на освіту впродовж життя з урахуванням  особистісних потреб кожного, пріоритетів суспільного розвитку потреб економіки  регіону та сприятиме розширенню пізнавальних процесів, формуванню мотивації до навчання, особистого вдосконалення освіти і культури дорослих людей.