Психологічна просвіта та профілактика
Просвітницька робота в Центрі направлена на підвищення психологічної компетентності слухачів та педагогів, популяризацію психологічних знань та ознайомлення суб'єктів освітнього процесу з результатами новітніх психологічних досліджень.
Одним із найважливіших напрямів роботи є профілактика стресових і постстресових станів, попередження виникнення надмірної психологічної напруги через кризові явища в суспільстві, збереження психічного здоров'я, формування сприятливого психологічного клімату в кожній групі, попередження виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках. Психологічна профілактика здійснюється за допомогою бесід, практичних вправ, друкованих просвітницьких матеріалів, інформації стенда «Психолог і Я»
Психодіагностика
У Центрі здійснюється індивідуальна і групова психодіагностика серед учасників освітнього процесу, розробка рекомендацій за результатами проведених досліджень. За допомогою тестів, анкет, опитувальників проводиться діагностика особистісних якостей, емоційних станів, міжособистісних відносин, оцінка соціально-психологічного клімату і атмосфери в групах і колективі та інші види діагностики

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота зі слухачами та членами колективу
Мета цього напряму роботи- забезпечення повноцінного функціонування особистості, формування соціально корисної життєвої перспективи, попередження та усунення негативних психофізичних станів; сприяння розвитку освітніх, професійних здібностей, формування мотивації до навчання та професійної самореалізації.
Передбачає проведення групових тренінгів (на згуртування, адаптацію до нових життєвих обставин, розвиток навичок ефективної взаємодії, запобігання конфліктам, формування впевненості в собі, підвищення самооцінки, самопізнання і саморозвиток) та індивідуальних занять. Включає в себе елементи арт-терапії, рольові ігри, практичні вправи
Навчальна діяльність
Цей напрям роботи реалізується через викладання навчального матеріалу за програмами курсів «Професійна етика та психологія спілкування», «Основи психології та етики ділових відносин». Навчальна діяльність направлена на вдосконалення й розвиток когнітивної сфери особистості, самопізнання, формування усвідомленого ставлення до професії, розвиток комунікативних навичок, підвищення психологічної культури
Консультування
Психологічне консультування слухачів, педагогічних працівників з питань навчання, успішної адаптації, життєвого самовизначення, емоційних проблем, стресових станів, стосунків з оточенням
Організаційно-методична робота

Визначає мету, завдання й планування діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту. Передбачає підготовку до здійснення просвітницької, профілактичної, діагностичної, корекційно-розвивальної та консультаційної діяльності
Зв’язки з громадськістю
Цей напрям діяльності передбачає співробітництво з громадськими та соціальними організаціями, службою зайнятості