• Адреса пр. Пушкіна, 55

  • Телефон +38 (056) 373-25-36

  • Email dcpto@ukr.net

Дистанційне навчання

У сучасному світі розвиток підприємництва виступає рушійною силою економічного зростання і одним із джерел сталого розвитку економіки держави.

Центр пропонує навчання на курсах цільового призначення «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти» за очно-дистанційною формою, спрямованих на формування підприємницької компетентності.

До програми курсу включено теми, вивчення яких направлено на формування основ знань з організації підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту, податкової політики  держави, психології бізнесу. Слухачі вчаться основам визначення ризиків підприємницької діяльності, основам бізнес-планування, складанню звітності в електронній програмі «M.E.Doc».

 

Впровадження елементів дистанційного навчання у освітній процес надає переваги:

  • педагогам розширити об’єм теоретичного матеріалу,
  • слухачам отримати більше можливостей для самостійної роботи над власним бізнес-проектом, займатися у зручний час в індивідуальному темпі,
  • використовувати сучасну технологію «перевернутого класу»: пасивним навчанням (робота з матеріалами курсу, розміщеними на електронній освітній платформі) слухачі займаються вдома у вільний від занять час, дистанційні години активно використовуються на розв’язання спільних проблем, відповіді на запитання та обговорення матеріалу на глибшому рівні. За рахунок консультативних годин розширено можливість індивідуальної роботи педагога з слухачами.

Запрошуємо усіх бажаючих опанувати цікавий та корисний курс за сучасною освітньою технологією!