• Адреса пр. Пушкіна, 55

 • Телефон +38 (056) 732-08-34

 • Email dcpto@ukr.net

Бібліотека

Бібліотека ДЦПТО ДСЗ

Бібліотека Дніпропетровського Центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості ще достатньо молода – 1,5 року. Це вік постійного розвитку, накопичування професійного досвіду, створення цільового книжкового фонду та підвищення ролі бібліотеки як  інформаційного джерела.

Своєю метою бібліотека ставить кваліфіковане надання систематизованої бібліотечної допомоги нашим слухачам у період їх професійного навчання, формування їх  інформаційної та особистісної культури, розширення  та  удосконалення форм і методів обслуговування.

Сьогодні є дуже актуальним розширення інформаційного бібліотечного простору, вивчення та узагальнення кращого досвіду роботи,  інноваційних методів і форм обслуговування користувачів, популяризація цікавих, нетрадиційних методик, розробка і впровадження  авторських програм і проектів в бібліотечній діяльності.  Тому Дніпропетровський ЦПТО виступає з ініціативою впровадження проекту «Бібліотеки ЦПТО – єдиний інформаційний простір».

В межах цього проекту Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти запрошує робітників бібліотек ЦПТО для співпраці, обговорення та реалізації  найбільш продуктивних ідей у розвитку бібліотечного сервісу і перспективних бібліотечних моделей. Це сприятиме створенню єдиного бібліотечного, інформаційного та методичного середовища, залученню читачів, допомозі в їх якісному професійному навчанні, популяризації професійно-технічної книги та ефективної творчої взаємодії серед Центрів професійно-технічної освіти України.

Розклад роботи бібліотеки

 

 Вівторок

               800 - 1700

 Середа

               800 - 1700

 Четвер

               800 - 1200


 

Книжкова виставка:"Підприємцям на допомогу"

Друковані видання:

 • Конституція України. – Київ, 2014.
 • Кодекс законів про працю України:станом на 14 березня 2014 р. – Харків: Право, 2014.
 • Збірник законодавчих актів про працю. – Харків: Право, 2014.
 • Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар. - Київ: ЦУЛ, 2013.
 • Ротань В.Г. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. – Київ: Правова єдність, 2011.
 • Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності: Кредитно-модульний курс: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2014.
 • Закон України «Про захист прав споживачів». – Суми: ВВП НОТІС, 2011.
 • Чернявська О.В. Ринок праці. – Київ: ЦУЛ, 2013.
 • Бізнес-планування: Навч. посібник. – Київ:Знання, 2013.
 • Торговельна логістика: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2014.
 • Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2012.
 • Маркетинг у галузях і сферах діяльності: Навч. посібник. – Київ, ЦУЛ, 2013.
 • Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2009.
 • Торговельна логістика: Навч. посібник. – Київ:ЦУЛ, 2014.
 • Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. посібник. – Київ:ЦУЛ, 2012.
 • Калініченко О.В. Економіка підприємства: практикум. – Київ: Кондор, 2012.
 • Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства. – Київ: Знання, 2013.
 • Вовчак О.Д. Гроші та кредит: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2013.
   

Книги на електронних носіях:

 • Ноздріна Л.В. Управління проектами. – Київ: Центр Навчальної Літератури.
 • Скібіцький О.М. Стратегичний менеджмент. – Київ: ЦНЛ.
 • Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. – Київ: ЦНЛ.
 • Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг. – Київ: ЦНЛ.

Тематичні картотеки

Бібліотека рекомендує педагогу:

тематична картотека видань
«Професійно-педагогічна комунікація в навчальному процесі»

 • Васянович Г.П. Педагогічна етика: Навч.посібник. – К.:Академвидав, 2011. – 255 с.
 • Висоцька Л. Інтеграція навчання – одна із важливих форм удосконалення навчально-виховного процесу//Профтехосвіта. – 2013. - №9. – с.7.
 • Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація:Навч.посібник. – К.:Академія, 2006. – 256 с.
 • Калошин В. Педагогічні засади формування в учнів ПТНЗ оптимістичних якостей//Профтехосвіта. – 2011. - №2. – с.28.
 • Кришемінська Л.Д. Експеримент – запорука педагогічної творчості//Профтехосвіта. – 2013. – №1. – с.9.
 • Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навч.посібник. – К.:Знання, 2006. – 310 с.
 • Максимено Л. Мова – важливий засіб професійної підготовки//Профтехосвіта. – 2013. – № 7. – с. 36.
 • Мельничук В. Управління розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу вищого професійного училища//Профтехосвіта. – 2012. - №11. – с.13.
 • Омельяненко С.В. Педагогіка:тестові завдання: Навч.посібник. – К.:Знання, 2008. – 391 с.
 • Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Навч.посібник. – Чернівці:Книги-ХХІ, 2010. – 528 с.
 • Пентилюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення. – К.:ЦУЛ, 2011. – 221 с.
 • Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки: Навч.посібник. – К.:ЦУЛ, 2013. – 316 с.
 • Страцинська В. Інноваційні педагогічні технології у підготовці висококваліфікованих робітників//Профтехосвіта. – 2013. - №4. – 39.
 • Титко Г. Готовність учителя до творчої професійної діяльності//Профтехосвіта. – 2012. - №3. – с.6.
 • Тодорова І.С., Павленко В.І. Психологія і педагогіка: Навч.посібник. –    К.:ЦУЛ, 2011. – 227 с.

На електронних носіях

 • Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах.
 • Варій М.Й. Психологія особистості.
 • Ватуля І.Д. Облік у бюджетних установах.
 • Волкова А.І. Бухгалтерський облік у банках.
 • Грибан В.Г. Охорона праці.
 • Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів.
 • Зрезарцев М.П. Товарознавство сировини та матеріалів.
 • Косова Т.Д. Банківські операції.
 • Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку.
 • Михайлюк В.О. Цивільна безпека.
 • Москаленко В.В. Психологія соціального впливу.
 • Москаленко В.В. Соціальна психологія.
 • Ноздріна Л.В. Управління проектами.
 • Скібіцька Л.І. Діловодство.
 • Скібіцька Л.І. Стратегичний менеджмент.
 • Теліпко В.Е. Трудове право України.
 • Тодорова І.С. Психологія і педагогіка.
 • Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг.
 • Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності: Перша допомога в надзвичайних ситуаціях.
 • Ходаківський Є.І. Психологія управління.
 • Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг.
 • Етика ділового спілкування /За ред. Т.Б. Гриценка.
 • Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи.

Електронні бібліотеки