ВСТУП

Сьогодні ні у кого не викликає сумніву той факт, що електронні навчальні посібники дозволяють збагатити навчальний курс, доповнюючи та урізноманітнюючи його можливостями комп'ютерних технологій. Це робить предмет цікавішим і привабливішим для здобувачів освіти. Виключно висока міра наочності представленого матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсу, комплексність та інтерактивність роблять електронний посібник незамінним помічником, як для тих, хто навчається, так і для викладача. Розробка подібних посібників з використанням інноваційних технологій є перспективним напрямком.

Крім того, електронний посібник можна назвати збіркою «живого» навчального матеріалу, який автор може змінювати та доповнювати. Це особливо актуально для посібників у сфері вивчення інформаційних технологій, якій притаманна висока швидкість розвитку.

Електронний посібник «Засоби комп'ютерних інформаційних систем» для операторів з обробки інформації та програмного забезпечення має наступні переваги:

Представлений посібник відповідає всім вимогам, які висуваються до електронних посібників: