Інструкція з використання посібника

Для початку роботи з посібником необхідно натиснути кнопку Зміст, - завантажується сторінка, на якій схематично зображені системний блок комп'ютера та периферійні пристрої, які можуть бути приєднані до нього:

Натиснувши на зображення пристрою, що вивчається, завантажується відповідний розділ посібника. Наприклад:

Наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання за відповідною темою та кнопка переходу до тестування:

Для зручності переміщення між розділами передбачені кнопоки навігації:

Кнопка переходу на попередній рівень Кнопка переходу на початок сторінки

На кожній сторінці посібника ліворуч розташоване меню. Використовуючи його, можна переміщатись між розділами. Посібник містить наступні розділи:


Перелік термінів, що використовуються в посібнику, подано в Глосарії:

Перелік додаткової літератури та посилань на сайти в мережі Інтернет для вивчення додаткового матеріалу надається на сторінці Довідник:

На стартовій сторінці розташовані кнопка Про авторів, що містить стислі відомості про творців посібника, кнопки Вступ та Допомога, де зазначені загальні відомості про даний навчальний посібник.