Дніпропетровський Центр професійно-технічного навчання
державної служби зайнятості

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є державним навчальним закладом, підпорядкованим Державному центру зайнятості Міністерства соціальної політики України через Дніпропетровський обласний центр зайнятості, і здійснює підготовку та перепідготовку безробітних, які знаходяться на обліку в службі зайнятості. Служба зайнятості гарантує соціальний захист безробітних, надаючи весь комплекс послуг, передбачений законодавством. І одним з них є перенавчання відповідно до вакансій та потреб роботодавців.

У центрі здійснюють професійне навчання безробітних за десятьма професіями:

(Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 10.06.2015 року серія АЕ № 636690, свідоцтво про атестацію серія РД № 040973).

Головною відмінністю професійно-технічного навчального закладу є контингент слухачів – доросле населення – безробітні громадяни, які зареєстровані в службі зайнятості.

Пріоритетними напрямками діяльності Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти є:

За роки роботи в Центрі сформовано творчий колектив педагогів, створено сучасну матеріально-технічну базу, налагоджено плідну співпрацю з роботодавцями та соціальними партнерами.