Тести для самоконтролю за темою 3

1.Колективна матеріальна відповідальність впроваджується у випадках:
а) неможливості розмежування матеріальної відповідальності кожного працівника
б) наявності декількох місць зберігання ТМЦ
в) неможливість укладання з кожним працівником персонального договору про повну матеріальну відповідальність
2. Працівник, який заподіяв матеріальну шкоду підприємству, перебуваючи в нетверезому стані буде нести:
а) повну матеріальну відповідальність
б) обмежену матеріальну відповідальність
в) колективну матеріальну відповідальність
3. Розпорядження власника про відшкодування матеріальної шкоди повинне бути звернене до виконання ___ з дня повідомлення про це працівника:
а) не пізніше 7 днів
б) не раніше 7 днів
в) не раніше 14 днів
4. Вкажіть орган, за рішенням якого здійснюється покриття шкоди, завданої підприємству, якщо її розмір перевищує середньомісячний заробіток?
а) міськрайонний суд
б) адміністрація підприємства
в) господарський суд
5. Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено з працівником, який досягнув ___ років:
а) 16
б) 17
в) 18
6. Розпорядження власника про відшкодування матеріальної шкоди повинно бути зроблене не пізніше ___ з дня виявлення заподіяної працівником шкоди:
а) двох тижнів
б) одного місяця
в) 10 днів
7. Вкажіть орган, за розпорядженням якого здійснюється покриття шкоди, завданої підприємству працівником, якщо її розмір не перевищує середній місячний заробіток?
а) власник підприємства
б) суд
в) комісія з трудових спорів на підприємстві
8. Зазначте вид матеріальної відповідальності:
а) повна
б) солідарна
в) часткова
9. Випадок обмеженої матеріальної відповідальності:
а) шкоду завдано працівником, який був у нетверезому стані
б) шкоду завдано не при виконанні службових обов’язків
в) шкоду завдано працівниками зіпсуттям продукції через недбалість
10. Випадок повної матеріальної відповідальності:
а) шкоду завдано працівниками зіпсуттям продукції через недбалість
б) шкоду завдано зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку
в) шкоду завдано службовою особою, винною у незаконному звільненні працівника
11. Договір про колективну (бригадну) відповідальність підлягає переоформленню, якщо з колективу вибуває його керівник або більше __% початкового складу колективу (бригади):
а) 30
б) 50
в) 70
12. Види матеріальної відповідальності:
а) обмежена і кратна
б) повна і кратна
в) обмежена, повна і підвищена
13. Повна матеріальна відповідальність це обов’язок працівника покрити заподіяну шкоду:
а) у повному розмірі в межах прямої дійсної шкоди
б) у повному розмірі з урахуванням неотриманих доходів
в) у повному розмірі з урахуванням неотриманих прибутків
14. Судовий порядок покриття заподіяної шкоди застосовується:
а) у разі незгоди працівника покриття заподіяної шкоди
б) за умови повної матеріальної відповідальності
в) у разі недотримання власником умов трудового договору
15. Види повної матеріальної відповідальності:
а) колективна (бригадна) та індивідуальна
б) тільки колективна (бригадна)
в) колективна (бригадна) та обмежена