Тести для самоконтролю за темою 2

1.Що таке документація?
а) це спосіб оформлення вилучених первісних документів
б) це спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами
в) це спосіб виготовлення первісних документів машинним способом
2.Бухгалтерський документ – це...
а) документ, який містить відомості про господарську операцію і є юридичним доказом її здійснення
б) письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку
в) документ, складений в процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення
3.Які з перерахованих реквізитів первинних документів відносяться до змінних:
а) найменування підприємства
б) номер поточного рахунку підприємства
в) порядковий номер документа
4.Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:
а) керівник
б) головний бухгалтер
в) особи, які підписують документ
5.Чи допускаються виправлення в первинних документах:
а) не допускаються
б) допускаються, крім виправлень в касових і банківських документах
в) допускаються
6.Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець:
а) так
б) ні
в) так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть обведені кульковою ручкою
7.Коли повинні складатися первинні документи:
а) в момент проведення господарської операції
б) перед закінченням звітного періоду
в) перед перевіркою контролюючих органів
8.За призначенням документи поділяються на:
а) первинні і зведені
б) розпорядчі і виконавчі
в) внутрішні і зовнішні
9.За місцем складання документи бувають:
а) міжгалузеві та спеціалізовані
б) внутрішні та зовнішні
в) службові та особові
10.Який акт складається, якщо при отриманні товарів залізницею виявлено, що пошкоджено контейнер, в якому надійшли дані товари?
а) рекламаційний акт
б) претензія залізниці
в) комерційний акт
11.Із наведених нижче документів визначити той, що підтверджує кількість і вартість товарно-матеріальних цінностей придбаних матеріально відповідальною особою в роздрібній торгівлі за готівкові кошти?
а) товарно-транспортна накладна
б) товарний чек
в) рахунок-фактура
12.Що є підставою для пред’явлення претензій транспортній організації при частковій або повній втраті вантажу?
а) прибутковий ордер
б) приймальний акт
в) вантажна квитанція
13.Що є підставою для відшкодування отримувачу сплаченої вартості вантажу, який не надійшов залізницею?
а) приймальний акт
б) комерційний акт
в) акт про розбіжності в кількості і якості
14.Який первинний документ призначений для обліку надходження запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом?
а) комерційний акт
б) податкова накладна
в) товарно-транспортна накладна
15.Документообіг – це:
а) об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів
в) правильної відповіді не запропоновано