Тести для самоконтролю за темою 1

1.Бухгалтерський облік ведеться з метою :
а) складання податкових декларацій
б) отримання статистичної інформації
в) надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень
2.Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?
а) власник або уповноважена ним особа
б) головний бухгалтер
в) фінансовий директор
3.Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку:
а) трудові і грошові
б) натуральні і грошові
в) натуральні, трудові і грошові
4.Натуральні вимірники призначені для:
а) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, процесів і результатів діяльності
б) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах
в) для обліку трудових витрат
5.Основним для бухгалтерського обліку є вимірник:
а) грошовий
б) трудовий
в) натуральний
6.Які з нижче перерахованих користувачів бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом:
а) податкові органи, обслуговуючий банк, страхові компанії
б) органи статистики, аудиторські фірми, арбітраж
в) постачальники, банки, що кредитуються, інвестори.
7.Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів:
а) вибірково
б) безперервно
в) на останнє число місяця
8.Які з наведених користувачів бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх користувачів:
а) менеджери по збуту товарів
б) інвестори
в) працівники підприємства
9.Умовно натуральними вимірниками є:
а) літр, тонна, см
б) людино – дні, нормо – година
в) тонно – кілометр, кіловат – година
10.Принцип єдиного грошового вимірнику полягає в:
а) подвійному відображенні стану господарських операцій
б) тому, що в бухгалтерському обліку та звітності майно і господарські операції відображуються в національній грошовій одиниці
в) тому, що гроші є найважливішим джерелом, за допомогою якого здійснюється господарська операція