НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 

 

Робоча навчальна програма з предмету

«Облік і звітність»

Розроблена згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014

Професія – 5220 «Продавець непродовольчих товарів»

                   5220 «Продавець продовольчих товарів»

Кваліфікація: 3 розряд

                                                                                                                                                                                                                              

з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

ЛПЗ

Лекцій

1.

Загальна характеристика господарського обліку

1

-

1

2.

Документація господарських операцій

8

2

6

3.

Матеріальна відповідальність у торговельних підприємствах

8

2

6

4.

Облік товарів матеріально-відповідальними особами

8

2

6

Всього годин:

25

6

19

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Загальна характеристика господарського обліку

Поняття про господарський облік, його значення. Види обліку, їх характеристика. Облікові вимірники. Завдання бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку у торговельних підприємствах.

 

Тема 2. Документація господарських операцій

Поняття про документи і документацію. Реквізити документів. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Поняття про документообіг і організацію зберігання документів у торговельних підприємствах. Поняття та види господарських договорів. Документальне оформлення та облік надходження та реалізації товарів.

 

Лабораторно-практичні заняття:

ЛПЗ №1. Заповнення реквізитів супровідних документів з надходження та реалізації товарів

 

Тема 3. Матеріальна відповідальність у торговельних підприємствах

Поняття про матеріальну відповідальність в торгівлі, її види. Матеріально-відповідальні особи. Форми матеріальної відповідальності, її документальне оформлення. Порядок відшкодування збитків від нестач матеріально відповідальними особами.

Лабораторно-практичні заняття:

ЛПЗ №2. Заповнення договорів про матеріальну відповідальність

 

Тема 4. Облік товарів матеріально-відповідальними  особами

Інвентаризація, її завдання, види інвентаризації. Терміни і порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Підготовка товарів до інвентаризації матеріально відповідальними особами. Порядок складання товарних звітів. Документальне відображення результатів проведення інвентаризації. Переоцінка товарів, її види, документальне оформлення.

 

Лабораторно-практичні заняття:

ЛПЗ №3. Складання товарних звітів

ЛПЗ №4. Підготовка документів до проведення інвентаризації