ЛІТЕРАТУРА

1 .Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні »

   № 996-14 від 16.07.99р.

 

2. Закон України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

 

3. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджений наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879 із змінами і доповненнями.

 

4. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПАУ від 28.08.2013 р. №417.

 

5. Податковий кодекс України із змінами і доповненнями.

 

6. Піроженко О., Рудяк Ю., Бойцова М. Усе про облік та організацію роздрібної торгівлі.– Х.: Фактор, 2009. – 592 с.

 

7.Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця та доц. Н.М. Малюги; 2-е вид., допов. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002 – 576 с.

 

8. Енциклопедія господарських операцій –Х.:Фактор,2012– 1136 с.

 

9. Справжній бух облік/Н.Білова, А.Бобро, Д.Винокуров та ін.- Х.:Фактор,2012 1200 с.

 

10. Матеріали періодичних видань з бухгалтерського обліку