Лабораторно-практичні заняття

Лабораторно-практичне заняття № 3

на тему: Складання товарних звітів.

Мета: Навчитися складати Звіти про наявність і рух товарно-матеріальних цінностей (Товарні звіти).

Забезпечення:

1)      комп’ютери;

2)      мультимедійний проектор;

3)      опорний конспект;

4)      бланки документів «Товарний звіт» (Додаток В).

 

Знання, необхідні для виконання лабораторно-практичної роботи:

1. Сутність і види інвентаризації.

2. Порядок проведення інвентаризації товарів і тари.

3. Порядок складання товарних звітів.

 

Хід роботи

 

Завдання 1.

1.            На підставі даних скласти «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-3.

 

Дані для виконання завдання:

ТОВ «СМІК» магазин «Симфонія», 49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Ю. Савченка, буд.6. Код ЄДРПОУ 19439129. Поточний рахунок

№ 26007001200100 в Кіровському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 305299. Директор – Менько С.О., гол. бухгалтер – Оксентюк Т.Р.

1)      Товарний звіт № 27 за 01.02.20ХХ р., матеріально-відповідальна особа: завідувач магазином Іванов Петро Романович

Залишок на 01.02.20ХХ р:

-        товарів – 4000,00 грн.

-        тари – 100,00 грн.

1.      Отримано від АТ «Хеопс» по накладній № 101 від 01.02.20ХХр.:

-        товарів – 18550,00 грн.

-        тари (ящики) – 3520,00 грн.

2.      Отримано від ТОВ «М’ясокомбінат» по накладній №10 від 01.02.20ХХ р.:

-        товарів – 2500,00 грн.

-        тари (ящики) – 300,00 грн.

3.      Отримано від ВАТ «Бакалія» по накладній № 183 від 01.02.20ХХр.:

-        товарів – 1045,00 грн.

-        тари (ящики) – 30,00 грн.

4.      Повернута тара (ящики) ТОВ «М’ясокомбінат» по накладній № 37 від 01.02.20ХХр. на суму 300,00 грн.

5.      Повернута тара (ящики) АТ «Хеопс» по накладній № 38 від 01.02.20ХХр. на суму 3520,00 грн.

6.      Отримана виручка від реалізації товарів (квитанція до ПКО №57 від 01.02.20ХХр.) – 20000,00 грн.

 

2) Товарний звіт № 28 за 02.02.20ХХ р., матеріально-відповідальна особа: завідувач магазином Іванов Петро Романович

Залишок на 02.02.20ХХ р:

-        товарів – 6095,00 грн.

-        тари – 130,00 грн.

1.      Отримано від ТОВ «Ніка» по накладній № 135 від 02.02.20ХХр.:

-        товарів – 1550,00 грн.

-        тари (ящики) – 150,00 грн.

2.      Отримано від ТОВ «Дружба» по накладній № 65 від 02.02.20ХХ р.:

-        товарів – 875,00 грн.

-        тари (ящики) – 130,00 грн.

3.      Отримано від ВАТ «Ювілейний» по накладній № 257 від 02.02.20ХХр.:

-        товарів – 3800,00 грн.

-        тари (ящики) – 230,00 грн.

4.      Повернута тара (ящики) ТОВ «Дружба» по накладній № 39 від 02.02.20ХХр. на суму 130,00 грн.

5.      Повернута тара (ящики) ВАТ «Ювілейний» по накладній № 40 від 02.02.20ХХр. на суму 230,00 грн.

6.      Повернута тара (ящики) ВАТ «Бакалія» по накладній № 41 від 02.02.20ХХр. на суму 30,00 грн.

7.      Отримана виручка від реалізації товарів (квитанція до ПКО №58 від 02.02.20ХХр.) – 12000,00 грн.

 

2. Заповнені документи продемонструвати викладачу.

 

Контрольні запитання:

1.     Назвіть основні види інвентаризації.

2.  Який порядок призначення і проведення інвентаризації товарів і тари?

3.     Яку звітність складають матеріально-відповідальні особи за товари і тару в торгівлі?

4.     Описати порядок складання та основні реквізити Товарного звіту.

 

 

 

Лабораторно-практичне заняття № 4

на тему: Підготовка документів до проведення інвентаризації.

Мета: Навчитися оформлювати документи до проведення інвентаризації.

Забезпечення:

1)    комп’ютери;

2)    мультимедійний проектор;

3)    опорний конспект;

4)    бланки документів «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-3, «Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-19 (Додаток В).

 

Знання, необхідні для виконання лабораторно-практичної роботи:

1. Порядок проведення інвентаризації товарів і тари.

2. Інвентаризаційні різниці та їх узгодження.

3. Документальне відображення результатів проведення інвентаризації.

 

Хід роботи

Завдання 1.

1.                     На підставі даних скласти «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-3.

Дані для виконання завдання 1:

05 лютого 20ХХ р. інвентаризаційна комісія ТОВ «СМІК» магазин «Симфонія» у складі:

Голова комісії: директор – С.О. Менько

Члени комісії:

менеджер відділу збуту – Г.М. Ступа

товарознавець – О.С. Карпик

бухгалтер – В.В. Хитрик

провела інвентаризацію на підставі наказу № 222 від 01.02.20ХХ р.

Дата початку інвентаризації: 05.02.20ХХ р.

Дата закінчення інвентаризації: 05.02.20ХХ р.

Матеріально-відповідальна особа – завідувач магазином Іванов Петро Романович

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей №25 від 05.02.20ХХ р.

Для слухачів професії 5220 Продавець продовольчих товарів:

Інвентаризація проведена у відділі «Овочі, фрукти», в результаті встановлено наступне:

№ з/п

найменування

Ціна, грн.

фактична

наявність, кг

за даними обліку, кг

1

Яблуко «Чемпіон»

10,00

40

40

2

Морква

8,00

50

50

3

Сливи

20,00

20

22

4

Виноград

30,00

18

20

5

Картопля

5,00

100

100

6

Огірки свіжі

25,00

40

40

7

Помідори свіжі

35,00

29

30

8

Апельсини «Єгипет»

20,00

25

23

9

Апельсини «Іспанія»

20,00

18

20

10

Банани

29,00

16

15

Всі дані та підрахунки перевірив головний бухгалтер Т.Р. Оксентюк.

Для слухачів професії 5220 Продавець непродовольчих товарів:

Інвентаризація проведена у відділі «Парфумерно-косметичні товари», в результаті встановлено наступне:

№ з/п

найменування

Ціна, грн.

фактична

наявність, шт.

за даними обліку, шт.

1

Стійка крем-фарба Palette

30,00

20

20

2

Шампунь Gliss Kur 400 мл

55,00

29

30

3

Бальзам Gliss Kur 250 мл

40,00

30

29

4

Дитяча зубна паста «Дракоша»

15,00

20

20

5

Крем для рук «Чарівниця» зволожуючий

14,00

24

27

6

Крем для рук «Чарівниця» живильний

14,00

27

24

7

Серветки паперові з малюнком

2,50

55

54

8

Серветки вологопоглинаючі

8,00

30

30

9

Серветки віскозні

17,00

50

52

10

Губки кухонні

8,00

23

24

Всі дані та підрахунки перевірив головний бухгалтер Т.Р. Оксентюк.

Відсутні реквізити додати самостійно.

 

Завдання 2.

1.                            На підставі даних скласти «Порівняльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-19.

Дані для виконання завдання 2:

На підставі Інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей №25 від 05.02.20ХХ р. скласти «Порівняльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей» форма № інв-19 № 18 від 05.02.20ХХ р., у якій зафіксувати нестачу, лишки та пересортування відповідних товарно-матеріальних цінностей.

 

3. Заповнені документи продемонструвати викладачу.

  

Контрольні запитання:

1.   Описати порядок призначення і проведення інвентаризації товарів і тари.

2.     Які причини виникнення інвентаризаційних різниць?

3.     Описати класифікацію товарних втрат.

4.     Описати причини та результати зарахування пересортування товарі і тари.

5. Описати порядок виявлення і відображення результатів інвентаризації.