Лабораторно-практичні заняття

Лабораторно-практичне заняття № 2

 

на тему: Заповнення Договорів про матеріальну відповідальність.

Мета: Навчитися складати Договори про матеріальну відповідальність.

 

Забезпечення:

1)    комп’ютери;

2)    мультимедійний проектор;

3)    опорний конспект;

4)    бланки документів договорів про матеріальну відповідальність.

 

Знання, необхідні для виконання лабораторно-практичної роботи:

1. Поняття матеріальної відповідальності.

2. Види матеріальної відповідальності МВО.

3. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

 

Хід роботи

 

Завдання.

1.       На підставі даних заповнити Договір про повну матеріальну відповідальність.

2.       На підставі даних заповнити Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (при виконанні робіт, пов’язаних із зберіганням, обробкою, продажем, відпусканням, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих цінностей).

3.       На підставі даних заповнити Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (при виконанні робіт, пов’язаних з отриманням грошових коштів, збереженням матеріальних цінностей).

4.       На підставі даних заповнити Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира.

5.       На підставі даних заповнити Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

6.       На підставі даних заповнити Договір про повну матеріальну відповідальність працівника (за матеріальні цінності, передані за інвентаризаційним описом складу та отримані під звіт).

 

Дані для виконання завдання:

 

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю «МРІЯ» (ТОВ ВКФ «МРІЯ»), 49128, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд.45. Код ЄДРПОУ 19849175. Поточний рахунок № 26007001200100 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Директор – Бакумов Дмитро Олександрович

 

Матеріально-відповідальна особа: завідувач складом Іванов Петро Романович, паспорт АК №154897, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15.04.2003р. Проживає за адресою: 49008, м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 168, кв. 53, індивідуальний податковий номер 2816438195.

 

Касир: Хоменко Олена Вікторівна, паспорт АМ №175392, виданий Кіровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.06.2006р. Проживає за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Громова, буд. 6, кв. 4, індивідуальний податковий номер 3182605234.

 

Колектив складу:

Завідувач складом - Іванов Петро Романович

Комірник – Нерпа Людмила Віталіївна

Комірник – Носик Ірина Григорівна

Вантажник – Кузьменко Іван Вікторович

Вантажник – Соколов Олександр Дмитрович

 

 

Відсутні реквізити додати самостійно.

 

7. Заповнені документи продемонструвати викладачу.

 

 

Контрольні запитання:

1.     Розкрити правовий аспект матеріальної відповідальності.

2.     Які види матеріальної відповідальності на підприємствах торгівлі?

3.  У яких випадках до працівника застосовують повну матеріальну відповідальність?

4.     У яких випадках до працівника застосовують підвищену матеріальну відповідальність?

5.  Описати порядок визначення та покриття шкоди, заподіяної працівником підприємства.