ВСТУП

Застосування електронного посібника навчального призначення для самостійного вивчення предмету «Облік і звітність» надає можливість викладачу економити час при підготовці до уроку, а також ефективно організовувати навчальну діяльність слухачів на уроці, що сприяє досягненню очікуваних результатів навчання.

Електронний посібник складений у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014 з професії 5220 «Продавець продовольчих товарів» та ДСПТО 5220.ОG.52.00-2014 з професії 5220 «Продавець непродовольчих товарів».

Кожна тема містить теоретичний матеріал, який закінчується контрольними запитаннями. Після кожної теми надані тестові завдання для самоперевірки знань і, у випадку їх недостатності у слухача, є можливість ще раз перечитати теоретичний матеріал та знову виконати тест.

Програмою передбачені лабораторно-практичні заняття, інструкції до їх виконання знаходяться у розділі після вивчення теоретичного матеріалу. В кожному лабораторному занятті необхідно заповнювати фінансові документи. Вони розміщені додатками, які слухачі мають змогу зберегти в електронному виді та роздрукувати.

В посібнику міститься перелік додаткових літературних джерел.