Книжкова виставка «Підприємцям на допомогу»

PDFПечатьE-mail

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснює підготовку безробітних громадян за професіями, які затребувані на ринку праці, проводить підвищення кваліфікації за багатьма перспективними напрямками, зокрема за тими, які сприяють само зайнятості населення.

У Центрі на курсах цільового призначення «Основи підприємницької діяльності в малому бізнесі» навчаються майбутні підприємці, які після навчання мають не лише знання з основ підприємницької діяльності, а й розпочинають власну справу. Такі курси користуються попитом. Кожен місяць навчання на них проходить у середньому 50 осіб на базі Центру та на базі регіональних центрів зайнятості.

Бібліотекарем Центру Хозей Л. В. для допомоги майбутнім підприємцям у пізнанні азів бізнесу створена книжкова виставка «Підприємцям на допомогу». Відвідувачі виставки можуть ознайомитись з друкованими та електронними виданнями.

 

 

 

Перелік друкованих видань:

1. Конституція України. – Київ, 2014.

2. Кодекс законів про працю України:станом на 14 березня 2014 р. – Харків: Право, 2014.

3. Збірник законодавчих актів про працю. – Харків: Право, 2014.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар. - Київ: ЦУЛ, 2013.

5. Ротань В.Г. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. – Київ: Правова єдність, 2011.

6. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності: Кредитно-модульний курс: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2014.

7. Закон України «Про захист прав споживачів». – Суми: ВВП НОТІС, 2011.

8. Чернявська О.В. Ринок праці. – Київ: ЦУЛ, 2013.

9. Бізнес-планування: Навч. посібник. – Київ:Знання, 2013.

10. Торговельна логістика: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2014.

11. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2012.

12. Маркетинг у галузях і сферах діяльності: Навч. посібник. – Київ, ЦУЛ, 2013.

13. Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2009.

14. Торговельна логістика: Навч. посібник. – Київ:ЦУЛ, 2014.

15. Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства: Навч. посібник. – Київ:ЦУЛ, 2012.

16. Калініченко О.В. Економіка підприємства: практикум. – Київ: Кондор, 2012.

17. Васильців Т.Г. Економіка малого підприємства. – Київ: Знання, 2013.

18. Вовчак О.Д. Гроші та кредит: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2013.

 

Перелік книг на електронних носіях:

1. Ноздріна Л.В. Управління проектами. – Київ: Центр Навчальної Літератури.

2. Скібіцький О.М. Стратегичний менеджмент. – Київ: ЦНЛ.

3. Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. – Київ: ЦНЛ.

4. Шлійко А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг. – Київ: ЦНЛ.

 

Викладач   Каліцінська К.О.

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі