Пропонуємо педагогічний досвід

PDFПечатьE-mail

 

З метою поширення досвіду навчання безробітних громадян, а також популяризації кращих педагогічних здобутків керівництвом Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості направлено на розгляд Методичної ради при навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти (далі НМЦ ПТО) у Дніпропетровській області методичні розробки викладача І категорії Молчанової Тетяни Вікторівни. На засіданні обласної Методичної ради, яка відбулась 24 квітня, представлені дві методичні розробки: опорний конспект лекцій з предмету: «Теорія бухгалтерського обліку» та методичні рекомендації до вивчення предмету: «Ведення бухгалтерського обліку за допомогою системи «1С:Підприємство», компоненти «1С:Бухгалтерія» з теми: «Робота в програмі «1С:Бухгалтерія 8.2».

Конспект лекцій за допомогою стисло викладених тем з фундаментальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку", "Основи бухгалтерського обліку" дає базові поняття про: бухгалтерський облік, його сутність та організацію на підприємстві; предмет і об’єкти бухгалтерського обліку; метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс; систему рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис; класифікацію і план рахунків бухгалтерського обліку; документацію та інвентаризацію; облікові регістри та форми бухгалтерського обліку.

За допомогою методичних рекомендацій слухачі засвоюють механізми ведення обліку на підприємствах різних форм власності та видів діяльності при застосуванні програми з автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія 8.2». На прикладі гіпотетичного підприємства розглядаються: підготовка інформаційної бази до початку обліку, заповнення довідників, введення документів з основних розділів обліку: облік операцій з грошовими коштами, розрахунків з підзвітними особами; облік придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей; кадровий облік та облік заробітної плати; облік основних засобів, нематеріальних активів; облік виробництва; облік завершення періоду (місяця); складання та аналіз внутрішньої та зовнішньої звітності.

За результатами засідання Методичної ради НМЦ ПТО методичні розробки викладача Дніпропетровського ЦПТО ДСЗ Молчанової Т.В. схвалено та рекомендовано до використання в навчально-виробничому процесі закладами професійно-технічної освіти Дніпропетровської області.

Методист вищої категорії ДЦПТО ДСЗ Єгоркіна О.Ф.

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі