Започатковуємо навчання педагогів

PDFПечатьE-mail

 

“Треба самому багато знати, щоб навчати інших”.
В.Короленко

Згідно з принципами й положенням нормативних і директивних документів про освіту методична робота Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання до пошукової діяльності, роботи в сучасних умовах. Головні зусилля зосереджені у наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату. З метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчального процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації в Центрі розпочата робота Школи молодого майстра виробничого навчання. Перше заняття було присвячене питанням нормативної документації, діловодству, веденню облікової документації та визначенню змісту подальших занять. Майстри виробничого навчання обговорили і спланували роботу Школи на поточний рік з урахуванням сучасних вимог у педагогічній діяльності, появи нових цілей та засобів навчання у оволодінні професією, загостривши увагу на контингенті слухачів Центру.

Сучасний урок це діяльність не тільки педагога, як форми навчання, а й як діяльність учня-слухача. Тому кожен майстер виробничого навчання має визначати для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні і відповідають тим принципам, яким він віддає перевагу в роботі. Саме з цієї причини визначено тему наступного заняття, яке буде присвячене структурі та змісту уроку виробничого навчання.

Методист вищої категорії ДЦПТО ДСЗ О.Ф.Єгоркіна

 

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі