Неформальне професійне навчання осіб за робітничими професіями

PDFПечатьE-mail

В останні роки освіті в різних країнах, у  тому числі і в Україні, приділяється надзвичайно велика увага.  У сучасних умовах формальна освіта втрачає свою монополію, так як не дає стопроцентної гарантії інтеграції на ринку праці.  Суспільні зміни, науково-технічний прогрес, економічна та політична динаміка в світі і в Україні  спонукають до  пошуку нових підходів та моделей освіти, які створюють умови для безперервного процесу навчання.

Такі моделі як навчання протягом всього життя (lifelonglearning), неформальна освіта (nonformaleducation) та позаформальна освіта (informaleducation) стали важливими складовими сучасного освітнього простору. Феномен освіти розширює сфери свого існування: межі між навчанням та вільним часом стають все менш помітними; з'являються нові комбінації роботи та навчання; вільний час інвестується у вивчення іноземних мов та пізнання нових культур.  Все частіше актуальним стає саме неформальне навчання. Неформальна освіта є однією із сил, яка пропонуючи альтернативні форми навчання та новий зміст, допомагає людям пристосуватися до постійних трансформацій суспільства.  Неформальна освіта пропонує більш гнучкий підхід до освітнього процесу, забезпечуючи активну участь тих, хто навчається, у формуванні навчальних програм. Ця форма освіти базується на певних принципах, найбільш важливими з яких є: навчатися в дії (learningbydoing), вчитися співпраці, навчитися вчитися. «Навчатися в дії» означає отримувати різні вміння та навички під час практичної діяльності. «Вчитися співпраці» передбачає отримання та розвиток уявлень про відмінності, які існують між людьми, вміння працювати в групі та в команді, а також приймати оточуючих такими, які вони є, і співпрацювати з ними. «Навчитися вчитися» означає отримувати навички пошуку інформації та її опрацювання, навички аналізу власного досвіду і виявлення індивідуальних освітніх цілей, а також здатність застосовувати вище сказане в різних життєвих ситуаціях.

Неформальне професійне навчання — набуття особою професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання. Мінсоцполітики за пропозиціями Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні затвердили перелік робітничих професій, за якими здійснюється неформальне навчання - підтвердження кваліфікації. Професії зварник, кухар, охоронник та інші увійшли в цей перелік робітничих професій.

Підтвердити кваліфікацію можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну.

Організація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється Державною службою зайнятості та її територіальними органами.

Відповідний територіальний орган Державної служби зайнятості розглядає заяву особи, яка виявила бажання підтвердити результати неформального навчання, та видає направлення до суб’єкту підтвердження (підприємство, установа, організація, що здійснюють підтвердження кваліфікації).

Підтвердження кваліфікації здійснюється суб’єктами підтвердження за умови їх відповідності вимогам, установленим Мінсоцполітики та Міністерством освіти і науки

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб з робітничих професій може здійснюватися за рахунок:

  • власних коштів особи;
  • коштів роботодавця - у разі підтвердження кваліфікації найманого робітника.

Результати неформального професійного навчання за робітничими професіями дозволяють визнати рівень робітничої кваліфікації людини незалежно від способу її отримання, забезпечити конкурентоспроможність і розширити можливості працевлаштування; скоротити терміни професійного навчання.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, суб’єктом підтвердження видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання встановленого зразка.

У разі виявлення у особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, на підставі рішення комісії суб’єктом підтвердження видається кандидату сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Більш детальну інформацію з питань реалізації норм законодавства щодо професійного розвитку працівників та порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями можливо отримати у спеціалістів центрів зайнятості та на  інформаційних семінарах, які проводяться щоденно службою зайнятості.

 

Методист вищої категорії   Н.П. Гаврилюк

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі