Психологiчнi знання - на допомогу торгiвлi

PDFПечатьE-mail

Знання, які зараз необхідні гарному продавцеві, обов'язково включають в себе  вміння розбиратися в психологічних особливостях людини. Сучасний процес продажiв став більш різноманітний і глибокий.

Схема взаємодії «продавець-покупець» - це спілкування двох особистостей, яке впливає на результат продаж та авторитет торгового закладу. Тому знання основ міжособистісного спілкування, вміння коректно впливати на формування інтересу покупця до товару виходить на одне з перших місць у сучасній торгівлі.

Вмінню ефективного спілкування з покупцем навчають на лекціях з психології в Днiпропетровському Центрi професiйно-технiчноi освiти Днiпропетровської служби зайнятості за професіями, де спілкування з людьми – це основа робочого процесу. Під час навчання слухачі вчаться дотриманню особистої дистанції під час спілкування, вмінню слухати, знімати психологічну напруженість. Психолог опрацьовує разом зі слухачами на рольових моделях під час тренінгів, як визначити свій психофізіологічний стан у момент роботи і вміти ним керувати, як контролювати свої емоції. Стресостійкість - одна з цінних якостей працівника торгівлі. Опанування  методиками, якi перешкоджають емоцiйному вигоранню,  допомагають майбутнім спецiалicтам зберегти свою працездатність, нервову систему покупця, створити умови для того, щоб покупець надалi став постiйним.

Купівля товару дуже часто залежить від мотивації покупця. Слухачі навчаються визначенню емоційного стану покупця, виявленню істинного мотиву покупки та впливу на формування споживчого попиту.

Лекцii з психологii, відпрацювання робочих процесів «покупець-продавець», «покупка-продаж» на тренінгах та семінарах навчає наших слухачів стати  справжніми професіоналами своєї справи, що зробить їх конкурентоспроможними на ринку праці.

Викладач психологічних дисциплін             Хозей Л.В.

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі