Сьогодення Центру

PDFПечатьE-mail

Головною метою надання освітніх послуг Дніпропетровським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних  фахівців, здатних забезпечити високу якість продукції та продуктивність праці.

Перехід до ринкової економіки диктує роботодавцю оновлення виробництва та стимулює зміни в методах підготовки висококваліфікованих робітників. Підготовка робітничих кадрів на застарілій матеріально-технічній базі не задовольняє роботодавця. Ринок праці вимагає від робітника володіння широкими компетенціями і практичною підготовкою за вузькою спеціалізацією на сучасному обладнанні та інноваційними технологіями. Розуміючи ці вимоги Центр готує робітничі кадри керуючись компетентнісним підходом до організації навчання.

Навчання в Дніпропетровському ЦПТО ДСЗ відбувається за шести професіями: 4211 Контролер-касир, 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, 5220 Продавець продовольчих товарів, 5220 Продавець непродовольчих товарів, 4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), 4212 Касир (в банку) та на курсах підвищення кваліфікації цільового призначення «Виконання робіт на ПК за програмою користувача» (2 міс), «Основи інформаційних технологій» (2 міс), «Основи Wеб-дизайну:створення та супроводження веб-вузла» (2 міс), «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності» (2 міс), «Комп'ютерізація бухгалтерського обліку» ( 2 міс) та ін.. За п'ять місяців поточного року навчання в Центрі за направленням служби зайнятості пройшли 1223 особи, в тому числі 136 осіб з іншого регіону. Працевлаштування після проходження навчання є одним із основних показників роботи Центру - він становить  77,6 %.

Для проведення навчального та навчально-виробничого процесу підготовки робітничих кадрів з числа дорослого населення в ЦПТО ДСЗ створено сучасні умови та сприятливу атмосферу. Матеріально-технічна база складається з найсучаснішого обладнання та програмного забезпечення, яке  використовується в сфері торгівлі, банківській сфері та у сфері ІТ – технологій. Так за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення кабінет обладнано інтерактивним комплексом Panaboard UB 880, комп’ютерами з процесором  Intel Core i-5 та програмним забезпеченням Microsoft Office 2010, Adobe Photosop CS 6, Blender, Inkscape. За бухгалтерським напрямком в кабінетах – лабораторіях встановлено мультимедійні комплекси, комп’ютери з процесором  Intel Core i-3 та програмним забезпеченням Microsoft Office 2010, 1С Підприємство 8.2:Бухгалтерія, 1С Підприємство 7.7:Бухгалтерія, Medoc. Особливе почуття гордості викликає матеріально-технічна база за професіями торгівельної сфери. В навчальному закладі функціонує бібліотека та читальний зал обладнаний комп’ютерами, що дозволяє читачам поряд з друкованими виданнями користуватись електронними джерелами інформації. Для слухачів, які проживають в гуртожитку на період навчання, є можливість після закінчення занять працювати самостійно з електронними підручниками, навчальними посібниками та статтями з періодичних видань.

Педагогічний колектив Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості складається з викладачів-професіоналів які розуміють специфіку навчання дорослих та застосовують в роботі сучасні принципи та методи викладання. Уроки  виробничого навчання майстри проводять з використанням виробничих технологій відповідно до вимог та специфіки виробництва підприємств - замовників кадрів. Результатом всіх цих аспектів є висока зацікавленість зі сторони роботодавців до випускників Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти. До того часу коли слухачі отримають документ державного зразку – вони всі мають пропозиції щодо працевлаштування за набутою професією. А наш колектив говорить їм – в добрий шлях!

 

Колектив Дніпропетровського ЦПТО ДСЗ

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі