ПЛАН РОБОТИ Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на 2017 рік

PDFПечатьE-mail

 

План ДІЯЛЬНОСТІ

Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

на 2017 рік

 

Розділ І. Огляд середовища за 2016 рік

1.1. Опис навчального закладу

Основна мета діяльності Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ полягає в наданні якісних освітніх послуг дорослому населенню, безробітним, які перебувають на обліку в Дніпропетровському та інших регіональних центрах зайнятості у формуванні конкурентоспроможних трудових ресурсів в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

Центр здійснює професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за дев’ятьма професіями (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636690 від 19.06. 2015) та більше ніж 20-ма напрямами курсів цільового призначення на замовлення. Навчання безробітних здійснюється за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Інші категорії населення навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб на договірній основі.

У 2016 році навчальний заклад визнано атестованим (протокол №121 від 16.06.2016, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 №79-А «Про результати акредитації та атестації»).

Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ підключено через програмний інтерфейс доступу до ЄДЕБО, код ЄДЕБО – 2872 (відповідно до Договору про надання технічних послуг від 26 червня 2015 року № 2872).

Центр розташований в орендованих приміщеннях і займає площу 899,5 м2 за адресою пр. Пушкіна, 55 (договір суборенди нежитлових приміщень від 28.01.2016 № 05/16) та 204,9 м2 за адресою пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду) 146А (договір оренди нежитлових приміщень від 29.01.2016 № 144). Слухачі, які прибувають на навчання з інших міст і регіонів, проживають у гуртожитку ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» (договір оренди від 01.01.2016 № 186/0118) з комфортними соціально-побутовими умовами.

У Центрі створено сучасну навчально-матеріальну базу: 8 навчальних кабінетів, 6 кабінетів-лабораторій, 5 виробничих майстерень. Навчальні та адміністративні приміщення оснащені комп’ютерною та офісною технікою (в навчальних кабінетах та лабораторіях встановлено мультимедійні комплекси з інтерактивними дошками), є постійний доступ до Інтернету, встановлено системами кондиціювання, вентиляції, створено локальну комп’ютерну мережу. В коридорах встановлено камери відеоспостереження.

У 2016 році В Центрі пройшли навчання 3618 осіб, з них закінчили навчання 3284 особи, працевлаштовані 3184. Рівень працевлаштування у 2016 році складає 95,5%. За рік протягом навчання було відраховано 55 осіб (1,5%), з яких 48 з поважних причин.

Навчальні досягнення слухачів за результатами виконання комплексних кваліфікаційних завдань під час проведення атестаційної експертизи навчального закладу складають:

- з професійно-теоретичної підготовки: за списком – 63 особи, писали роботи – 62 особи, що складає 98,4%. Рівень навчальних досягнень склав: 1,1% - середній, 60,8% - достатній та 38,1% - високий.

- з професійно-практичної підготовки: за списком - 63 особи, виконували роботи – 62 особи, що складає 98,4%. Рівень навчальних досягнень склав: 4,2% - середній, 51,1% - достатній та 44,7% - високий.

Якість підготовки слухачів в цілому по навчальному закладу
становить 95,1%.

Протягом 2016 року в Центрі здійснювалося професійне навчання за наступними професіями:

- 4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

- 4212 Касир (в банку)

- 4211 Контролер-касир

- 5220 Продавець продовольчих товарів

- 5220 Продавець непродовольчих товарів

- 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

- 8162 Оператор котельні

- 7212 Електрогазозварник

- 5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими

Усі робочі плани та програми (за винятком планів та програм за напрямом «Підприємницька діяльність») розроблялись за участі роботодавців (врахування пропозицій внесених на Радах роботодавців, участь у засіданнях методичних комісій тощо). Зокрема, розроблялись робочі навчальні плани курсів цільового призначення на замовлення підприємств, наприклад:

- Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ППВФ «Емаль»;

- «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛЕДЖИ»;

- «Дотримання безпечних умов праці та правове регулювання взаємовідносин під час робіт на КПП ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

- «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві ТОВ "ВП "Інтерфрут"»;

- «Дотримання безпечного ведення робіт та правове регулювання взаємовідносин на комунальному підприємстві "Жовтоводськтепломережа"».

Постійним попитом користувалися курси цільового призначення «Основи психології та етики обслуговування відвідувачів у сфері послуг», робочий навчальний план якого було оновлено та додано тему «Техніки самоменеджменту як умови особистісного та професійного успіху».

Високим попитом користуються курси цільового призначення, спрямовані на оволодіння ІТ та прикладними програмами:

- «Основи Web-дизайну: створення та супроводження веб-вузла»;

- «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності»;

- «Виконання робіт на ПК за програмою користувача»;

- «Комп’ютеризація бухгалтерського обліку: 1С: Бухгалтерія 8.2; М. Е. Dос.».

Випускники Центру за професіями отримують документи державного зразка – свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації; випускники курсів – посвідчення про підвищення кваліфікації. Випускники за професією «Оператор котельні» отримують посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У 2016 році Дніпропетровський центр пто дсз завершив атестацію навчального закладу за 8-ма ліцензованими професіями та отримав Свідоцтво про атестацію Міністерства освіти і науки України (серія РД №040769). Проведено атестацію Центру за професією 8162 «Оператор котельні» – матеріали атестаційної експертизи розглянуто на засіданні регіональної експертної ради при департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (засідання РЕР від 09.12.2016р.) та направлено до ДАК. Проведено електронну процедуру ліцензування професії 5141 «Манікюрник».

У 2016 році надходження (витрати) загального фонду Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ склали 5 963,3 тис. грн, в тому числі заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 3 903,7 тис. грн, комунальні послуги – 309 тис. грн.

Стратегічна мета Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ – якісна підготовка кваліфікованих робітників, адаптованих до сучасних викликів ринку праці, з урахуванням пріоритетів регіонального розвитку та потреби роботодавців у кваліфікованій робочій силі.

Реалізація цієї мети передбачає постійний моніторинг даних щодо тенденцій розвитку ринку праці та активізацію взаємодії з роботодавцями щодо укомплектування підприємств кваліфікованими робітничими кадрами та включає:

- оновлення та розробку авторських робочих навчальних планів та програм;

- ліцензування робітничих професій, які задовольнять потребу ринку праці;

- впровадження дуальної форми навчання;

- створення та оновлення сучасної матеріально-технічної бази з урахуванням нових професій;

- забезпечення якісного складу педагогічних працівників, підвищення їх професійного рівня;

- використання сучасних технологій навчання, елементів дистанційного навчання, спрямованих на індивідуалізацію навчально-виробничого процесу, формування у слухачів професійних компетенцій.

1.2. Аналіз регіонального ринку праці

Ситуація щодо попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Дніпропетровщини характеризується наступними тенденціями:

- скорочується кількість вакансій майже в усіх видах економічної діяльності та групах професій;

- поглиблюються регіональні диспропорції щодо потреби у працівниках, зокрема, у розрізі окремих видів економічної діяльності та професійних групах;

- погіршується співвідношення між попитом та пропозицією робочої сили майже в усіх видах економічної діяльності та групах професій;

- рівень заробітної плати у вакансіях залишається низьким як для кваліфікованих працівників, так і для осіб без професійної підготовки.

Серед вакансій, заявлених роботодавцями області для укомплектування ДСЗ, найбільша питома вага (53%) належить посадам за робітничими професіями. Переважним попитом на ринку праці користуються слюсарі, продавці, водії, електромонтери, охоронники, електрогазозварники, кухарі, трактористи, токарі, кондуктори громадського транспорту, швачки, соціальні робітники, монтажники, електрослюсарі тощо.

Понад 33% вакансій передбачені для працевлаштування службовців. При цьому, найбільша потреба існує у медичних працівниках (лікарі, сестри медичні, фельдшери), спеціалістах державної служби, майстрах, вихователях, вчителях, менеджерах, касирах, бухгалтерах тощо.

З загальної кількості вакансій майже 14% - це вакансії для осіб, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки або для осіб без професії, зокрема, вакансії підсобних робітників, прибиральників, кур’єрів, сторожів, двірників тощо.

Випускники Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, які отримують робітничу кваліфікацію, в значній мірі можуть задовольнити потребу ринку праці у кваліфікованих касирах, продавцях, молодшому медичному персоналі, бухгалтерах, електрогазозварниках тощо.

Рівень працевлаштування випускників Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, які отримували робітничі кваліфікації, порівняно з 2015 роком зріс від 90,4% до 95,7% у 2016 році. Більш детально динаміка змін представлена у наступній таблиці.

 

Динаміка працевлаштування випускників Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, які пройшли професійно-технічне навчання у 2016 році


1.3. Маркетинговий аналіз

Протягом 2016 року Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ працював з трьома цільовими аудиторіями: безробітні, фізичні особи, роботодавці. Враховуючи те, що навчальний заклад, в основному, орієнтований на навчання безробітних, послуги з професійно-технічного навчання в першу чергу надавалось особам, які перебувають на обліку в службі зайнятості (закінчили навчання 3266 осіб). На договірній основі проходили навчання в Центрі 21 особа: 3 особи навчалися за професіями (2 – за кошти приватних осіб, 1 – за кошти Фонду соціального захисту населення), 18 осіб – на КЦП.

Співпраця з роботодавцями була результативною в частині надання якісних робочих місць для проходження виробничої практики та корегування до робочих планів та програм відповідно до технологічних змін на підприємствах регіону.

На виконання листа Державної служби зайнятості (Центральний апарат) від 29.03.2016 р. № ДЦ-14-2108/0/6-16 «Щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників ЦПТО ДСЗ» та з метою удосконалення організації навчально-виробничого процесу, забезпечення ефективної діяльності навчального закладу щодо надання якісних освітніх послуг у Дніпропетровському ЦПТО було проведено анкетування випускників, які закінчили навчання в період з липня по жовтень 2015 року.

За професіями:

- 4121 «Офісний службовець»

- 4212 «Касир (в банку)»

- 5220 «Продавець непродовольчих товарів»

- 5220 «Продавець продовольчих товарів»

- 8162 «Оператор котельні»

- 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

За напрямами підготовки:

- «Комп’ютеризація бухгалтерського обліку: 1С: Бухгалтерія 8.2; М.Е. DOC»

- «Виконання робіт на ПК за програмою користувача»

- «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»

На час проведення анкетування працевлаштовані 70 осіб із 95 опитуваних, в тому числі 45 осіб – за професіями.

Високий рівень задоволення навчанням в Центрі показали 64,2% респондентів. Навчання в Центрі сприяло працевлаштуванню 91,6% колишніх безробітних.

8,4% опитуваних не змогли реалізувати свої нові знання та навички. Основними причинами того, що випускники не працевлаштовані за надбаними професіями, з’явилися особисті життєві та/або соціально-економічні обставини.

З першої спроби працевлаштуватися вдалося 62,1% респондентів.

На час анкетування стабільно працевлаштовані 73,7% випускників, з яких 64,3% працюють саме за професією, яку освоїли в Центрі.

Одразу після закінчення навчання вийшли на нову роботу 71,4% опитуваних та 25,7% шукали роботу до 3-х місяців.

Всі, крім однієї особи, яка виїхала до Києва, працюють за місцем проживання.

Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ надає освітні послуги і внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Анкетування показало, що навчання в Центрі сприяло їх професійному розвитку, що допомогло знайти гідну роботу та адаптуватися на новому місці проживання.

Аналіз анкетування показав, що всі професії та напрямки підготовки, затребувані на ринку праці м. Дніпра та області. Випускники набувають актуальну професійну освіту, яка стає розвитком не тільки їх кар’єри, але і вкладом в промисловий та соціальний розвиток регіону.

За результатами анкетування зроблено висновок, що завдяки якості навчання у Дніпропетровському центрі профтехосвіти, випускники мають можливість оволодіти конкурентоспроможною професією та успішно працевлаштуватись.

1.4 Навчальний процес

Навчально-виробничий процес у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ – це система організаційно-педагогічних, методичних та технічних заходів , направлена на надання якісних освітніх послуг безробітних Дніпропетровської та інших областей України, направлених на навчання базовими центрами зайнятості з метою їх подальшого працевлаштування та забезпечення потреб регіональних ринків праці у конкурентоспроможних робітниках.

При професійній підготовці кваліфікованих робітників Центр керується державними стандартами ПТО, збірниками типових навчальних планів і програм, розробленими Міністерством освіти і науки України. Робочі навчальні плани і програми узгоджуються з роботодавцями – замовниками кадрів, обласним центром зайнятості і затверджуються директором навчального закладу. Терміни навчання за професіями від 3,0 місяців до 8,6 місяців.

Державними стандартами, навчальними планами та програмами на електронних носіях Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ забезпечений на 100%.

Аналіз свідчить, що кваліфікаційні та загально-професійні вимоги є основою формування змісту загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а вимоги до компонентів змісту кваліфікаційних характеристик є основою для розробки системи контролю знань, умінь та навичок, критеріїв їх кваліфікаційної атестації.

Відповідно до державних стандартів ПТО на кожну професію в закладі розроблено комплект навчально-плануючої документації, до якого входять:

1. Робочі навчальні плани (затверджені у встановленому порядку).

2. Робочі навчальні програми з предметів за затвердженим робочим навчальним планом:

- загально-професійної підготовки;

- професійно-теоретичної підготовки;

- професійно-практичної підготовки (виробниче навчання, виробнича практика).

3. Поурочно-тематичні плани предметів загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Забезпеченість навчального закладу робочими навчальними планами і програмами з підготовки кваліфікованих робітників з ліцензованих професій становить 100 %. В робочих навчальних планах розподіл навчального часу з загально-професійного, професійно-теоретичного та професійно-практичного навчання складено на основі типових навчальних планів і передбачає в середньому: на загально-професійну підготовку – 6,2%, на професійно-теоретичну підготовку – 32,2%, професійно-практичну підготовку – 61,6%.

З метою формування навичок застосування слухачами ІКТ в робочих навчальних планах за ліцензованими професіями збільшено години предмету «Інформаційні технології», викладання якого здійснюється в комп’ютерних лабораторіях та майстерні. Для надання актуальної інформації безробітним щодо поведінки на ринку праці до робочих планів включено предмет «Техніка пошуку роботи» (6 - 8 годин). Також в робочі плани включено предмет «Основи бізнес планування» (6 годин).

Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється вимогами роботодавців до кваліфікованих робітників і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти та оновлюється враховуючи зміни у технологіях виробництва. Структура робочих навчальних планів з підготовки кваліфікованих робітників відповідає ліцензованим обсягам, ДСПТО та Типовим навчальним планам.

Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ плідно співпрацює з роботодавцями, на засіданнях рад роботодавців обговорюються питання професійної підготовки слухачів за новими державними стандартами ПТО, зміни, які доцільно внести до робочих навчальних планів та програм. Методичними комісіями постійно здійснюється адаптація навчальних планів і програм до конкретних вимог роботодавця, своєчасно вносяться зміни і доповнення, про що свідчать записи у протоколах засідань.

Відповідно до робочих навчальних планів і програм розроблена навчально-плануюча документація викладачів та майстрів виробничого навчання (поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт тощо). Вся навчально-плануюча документація розглядається, обговорюється на засіданнях методичних комісій та затверджується заступниками директора.

Заступники директора з навчально-виробничої та навчально-методичної роботи, старший майстер і методисти контролюють своєчасність, якість розробки, погодження та затвердження пакетів навчально-плануючої документації, директорських контрольних робіт.

Ведеться систематичний контроль за виконанням робочих навчальних планів і програм. Усі плани та програми виконуються в повному обсязі.

Результати контролю розглядаються на засіданнях Педагогічної ради, методичних комісій, нарадах при директорі. Окремі питання внутрішнього контролю розглядаються на нарадах та семінарах, які проводяться у навчальному закладі та підсумовуються наказами.

Оцінювання результатів загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здійснюється відповідно до Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів ПТНЗ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.06.2001 № 459 та відповідно до критеріїв, визначених державними стандартами професій.

Навчальний процес у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ здійснюється відповідно до розкладу занять, який складається на підставі діючих робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів.

На кожну навчальну групу складається окремий розклад занять на весь термін навчання. Розклад занять відповідає робочим навчальним планам, педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам. В розкладі враховано чергування загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Розклад занять змінюється відповідно до робочих навчальних планів. Поточні зміни вносяться в розклад у зв’язку з виробничою необхідністю. Всі зміни фіксуються в журналі замін уроків, який ведеться систематично, видаються розпорядження по Центру.

Усі групи слухачів забезпечені навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями та лабораторіями. Для забезпечення професійного навчання слухачів в Центрі відповідно до вимог державних стандартів ПТО створено та облаштовано 8 навчальних кабінетів, 6 кабінетів-лабораторій, 5 навчальних майстерень. В навчальних кабінетах та лабораторіях розміщено 4 інтерактивні дошки, мультимедійні комплекси, комп’ютерна та офісна техніка, сучасні електронні засоби навчання. Навчальні майстерні обладнано сучасним устаткуванням, приладами та пристроями з необхідною кількістю.

Виробнича практика слухачів організовується та проводиться відповідно до державних стандартів ліцензованих професій. У 2016 році між Дніпропетровським центром ПТО ДСЗ та підприємствами Дніпропетровщини укладено понад 70 угод про співпрацю, які передбачають надання місць для проходження виробничого навчання, виробничої практики, ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням підприємств та сучасними технологіями на виробництві. Все це сприяє працевлаштуванню випускників Центру. Серед таких підприємств: АТ «Ощадбанк», ТОВ «ФРЕЙММ», Fozzy Group (Мережа супермаркетів «Сільпо»), АОЗТПП «ТехМаш», магазин «Дочки и сыночки», мережа магазинів «Мілавіца», Дніпропетровське КО Швидкої Медичної Допомоги, лікарня імені І.І.Мечнікова, Дніпропетровський геріатричний пансіонат, ПАО «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», КП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ТОВ «Дніпромлин», ОСББ «Колос» та інші. Контроль та керівництво практикою здійснюється майстрами виробничого навчання Центру, керівниками виробничої практики на базі підприємств та адміністрацією навчального закладу. Для направлення слухачів на виробничу практику у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ видаються відповідні накази. Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів про надання робочих місць для проходження слухачами виробничого навчання та виробничої практики. До самостійного виконання робіт слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій та на інструктивно-методичних нарадах.

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали теоретичного та виробничого навчання встановленої форми, відведені на кожну навчальну групу. Записи в журналах ведуться відповідно до Інструкцій ведення журналів теоретичного та виробничого навчання слухачів Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, які розроблені відповідно до вимог «Інструкції з ведення журналів теоретичного та виробничого навчання учнів у ПТНЗ», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 №59 та Методичних рекомендацій ДЦЗ щодо ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання слухачів центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Журнали систематично перевіряються адміністрацією Центру та методистами навчального закладу. Недоліки, виявлені при перевірці, заносяться на сторінки контролю, де вказуються зауваження та терміни виконання. За наслідками контролю приймаються відповідні управлінські рішення. Адміністрація навчального закладу здійснює постійний контроль за організацією навчально-виробничої діяльності. Згідно із затвердженим графіком внутрішнього контролю адміністрацією та методистами відвідуються уроки, здійснюється взаємовідвідування уроків педагогами навчального закладу, аналізується навчально-матеріальна база та комплексно-методичне забезпечення. Результати контролю розглядаються на засіданнях педагогічної та методичних комісій, нарадах при директорі, інструктивно-методичних нарадах.

Навчання у Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державні кваліфікаційні атестації проводяться відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.1989 № 201/469. Наказом директора Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ затверджуються голови кваліфікаційних комісій за усіма професіями. Відповідно до встановлених вимог видаються накази, ведуться протоколи Державних кваліфікаційних атестацій, переліки кваліфікаційних пробних робіт.

Штатний розпис навчального закладу складає 48,5 шт.од., з них 33 од. педагогічних працівників: директор, заступник з НВР, заступник директора з НМР, старший майстер, 2 методисти, практичний психолог, 16 викладачів, 10 майстрів виробничого навчання. Окрім викладачів Центру, до викладання залучаються інші педагогічні працівники та адміністрація, педагоги ВНЗ та ПТНЗ (3 мають науковий ступінь кандидата наук), які працюють за цивільно-правовими договорами. Велика увага приділяється роботі по залученню якісних педагогічних кадрів для організації навчання на базі районоутворюючих центрів зайнятості: відповідність фахової освіти, дотримання вимог підвищення кваліфікації, проходження медичних оглядів.

Адміністрацією Центру створено умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів, участі у семінарах тощо. Протягом 2016 року за очно-дистанційною формою навчання підвищили кваліфікацію 5 педагогів. Чотири педагоги Центру продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Стажування пройшли: заступник директора з НМР, 2 майстра виробничого навчання та 2 викладача. Викладачі, які працюють за цивільно-правовими договорами, проходять підвищення кваліфікації за основним місцем роботи.

За результатами атестації педагогічних працівників у 2016 році:

- 2-ом педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»;

- 1-му педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»;

- 1-му педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- 2-ом майстрам виробничого навчання встановлено 10 тарифний розряд;

- 2-ом майстрам виробничого навчання встановлено встановлено 12 тарифний розряд.

Протягом 2016 року в Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ проводились наступні заходи за участю роботодавців:

- організація та проведення Ради роботодавців переробної промисловості та Ради роботодавців сфери охорони здоров’я та соціальної допомоги;

- погодження робочих навчальних планів та програм;

- участь роботодавців у Державній кваліфікаційній атестації.

В роботі з роботодавцями відзначено актуальність співпраці навчального закладу та роботодавців, а саме:

- внесення змін до робочих планів та програм (необхідність введення професійних спецдисциплін), оновлення змісту робочих навчальних планів та програм відповідно до вимог роботодавців, змін у галузі торгівлі;

- укладання угод з роботодавцями щодо надання якісних робочих місць для проходження виробничого навчання та виробничої практики слухачів Центру, в тому числі за професією «Електрогазозварник» та професією «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;

- можливість організації стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах роботодавців з метою вивчення змін у галузі; on-line стажування;

- залучення роботодавців щодо консультування у розвитку матеріально-технічної бази Центру;

- можливість направлення до Центру працівників підприємств галузі на перепідготовку та підвищення кваліфікації за кошти юридичних осіб.

1.5 Управління навчальним процесом і його організація

Організаційна структура Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ


Організація роботи та управління Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснюється на підставі діючих нормативно-правових актів України.

Відповідно до Статуту навчального закладу Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ очолює директор. Усі інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора навчального закладу.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Режим роботи навчального закладу регламентується Колективним договором (Протокол №4 загальних зборів трудового колективу від 22.04.2016), зареєстрованим Управлінням праці та соціального захисту населення від 20.04.2016, та Правилами внутрішнього розпорядку Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. У 2014 році в Центрі створено профспілкову організацію. Контроль та відповідальність за виконання умов трудового договору несе директор та голова первинної профспілкової організації.

Вищим колегіальним органом навчального закладу, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності є педагогічна рада. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності Центру. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу. До складу педагогічної ради входять керівники Центру, викладачі, майстри виробничого навчання, старший майстер, методисти, практичний психолог, бібліотекар. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Центру щорічно перед початком нового навчального року.

 

Організаційна структура громадського управління

Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ

Відповідно до структури управління навчальним закладом та згідно з нормативними вимогами розроблено і затверджено штатний розпис Центру.

У Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ функціонує Рада Роботодавців, яка є дорадчим органом адміністрації навчального закладу. Метою діяльності Ради є активізація співпраці та визначення шляхів взаємодії роботодавців і Центру у підготовці якісних робітничих кадрів за ліцензованими професіями.

До складу Ради роботодавців входять представники ринкоутворюючих підприємств м. Дніпропетровська. Адміністрація Центру враховує у подальшій роботі рекомендації та пропозиції, визначені у резолюціях Ради роботодавців, пропозиції розглядаються на педагогічній раді Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ.

Сильною стороною існуючої управлінської структури навчального закладу є: залучення роботодавців до стратегічного управління навчальним закладом; чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу; забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для життєдіяльності Центру питань.

Для кожного працівника розроблено посадові інструкції, які щорічно переглядаються, а зміст функціональних обов’язків ґрунтується на завданнях, які покладено на навчальний заклад та відповідає кваліфікаційним характеристикам працівників.

В основу управління діяльністю навчального закладу покладено перспективне та поточне планування. Перспективне планування навчального закладу відображається у Концепції розвитку Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ на період до 2017 року та у щорічному плані роботи.

Усе поточне планування носить узгоджений характер із перспективним та відповідає основному напряму розвитку Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, а саме: забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення слухачів на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.

Передбачені планами заходи охоплюють питання роботи педагогічного колективу щодо якості підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до вимог ринку праці, зміцнення навчально-матеріальної бази. Заплановані заходи виконуються, постійно здійснюється контроль за їх виконанням. Результати їх виконання розглядаються на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.

Накази директора ведуться у відповідності до вимог діловодства за кожен календарний рік. В наказах відображено всю діяльність колективу навчального закладу.

Нормативні документи знаходяться у директора, його заступників, бібліотеці та кабінеті методистів. Усі інструктивно-методичні документи, накази, розпорядження реєструються відповідно до установленого порядку, вивчаються керівництвом, доводяться до педагогічних працівників на засіданнях педагогічних рад та інструктивно-методичних нарадах. Під постійним контролем директора та його заступників знаходяться питання організації і проведення виробничого навчання та виробничої практики, пробних кваліфікаційних робіт, державної кваліфікаційної атестації.

Адміністрація здійснює контроль за методичною діяльністю, викладанням предметів і проведенням інформаційно-профорієнтаційних заходів, про що свідчать накази. Внутрішній контроль за результатами навчально-виробничого процесу здійснюється шляхом відвідування уроків теоретичного, виробничого навчання директором та його заступниками відповідно до плану роботи. Проводяться інструктивно-методичні наради, де заслуховуються звіти, аналізується робота методичної ради, методичних комісій та окремих педагогічних працівників.

На початку року проводяться загальні збори колективу, на яких заслуховується звіт директора про результати роботи у минулому році, розглядається концепція розвитку навчального закладу на поточний календарний рік, розглядаються питання з удосконалення методів навчання, поліпшення матеріально-технічної бази та інші питання життєдіяльності Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ.

1.6 Фінансовий аналіз

Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – державний навчальний заклад і є неприбутковою організацією.

Фінансово-господарська діяльність Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ направлена на забезпечення навчального процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів та видатків, який розробляється щорічно.

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Додатковими джерелами фінансування є доходи спеціального фонду, який формується за рахунок надходжень, до складу яких входять надходження від надання платних освітніх послуг. Перелік власних надходжень Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, вимог щодо їх створення та напрямків використання відповідає статутній діяльності навчального закладу.

Фінансово-господарська діяльність забезпечує умови для проведення навчального процесу і здійснюється відповідно до законодавчих і нормативних актів. Бюджетні та позабюджетні кошти використовуються відповідно до кошторисних призначень.

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність наведені у наступних таблицях.

Таблиця 6.1. Динаміка кошторису видатків з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, тис. грн.

№ п/п

Показники

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Видатки – всього

5 826,3

5 967,3

6 071,9

Заробітна плата

2 208,0

2 698,3

3 220,7

Нарахування на оплату праці

804,9

987,2

709,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

191,1

267,2

373,7

Оплата послуг

987,9

1214,8

1214,4

Видатки на відрядженння

18,2

16,9

15,3

Оплата теплопостачання

17,7

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

10,5

10,6

6,0

Оплата електроенергії

183,7

255,2

278,7

Оплата природного газу

50,0

133,7

68,4

Інші поточні видатки

45,2

53,5

88,7

Підвищення кваліфікації працівників

17,2

6,0

3,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

291,9

323,9

93,7

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

1 000,0

 

 

Таблиця 6.2. Динаміка кошторису видатків за рахунок надання платних послуг, грн.

Показники

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Залишок коштів на початок року

6 228

62 441

1 351

Надходження коштів

75 322

208 803

157 872

Доходи, всього

81 550

271 244

159 223

Видатки, всього

в т.ч.:

81 550

271 244

159 223

Заробітна плата

3 223

57 672

16 629

Нарахування на оплату праці

1 177

20 984

3 732

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

41 889

50 897

90 108

Оплата послуг

27 099

73 487

24 395

Видатки на відрядження


3 751

5 700

Оплата водопостачання та водовідведення

23

456

116

Оплата електроенергії

99

1 941

620

Оплата природного газу


2 947

1 754

Інші поточні видатки


220

1000

Підвищення кваліфікації працівників2000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8040

58889

13169

1.7 Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків

І. Сильні сторони та потенційні можливості Центру.

У Дніпропетровському центрі ПТО ДСЗ створено інноваційно-освітнє середовище сучасної комунікації всіх учасників навчально-виробничого процесу: адміністративно-педагогічного колективу, слухачів, роботодавців, та забезпечено його системне функціонування. Освітнє середовище Центру сприяє саморозвитку та самореалізації учасників навчально-виробничого процесу, врахуванню технологічних змін виробництва при підготовці творчого, професійно усвідомленого та конкурентоспроможного випускника на ринку праці. Інноваційно-освітнє середовище Центру включає:

- сучасну матеріально-технічну базу;

- комфортні та безпечні умови навчання та праці;

- забезпечення учасників навчально-виробничого процесу навчальною та методичною літературою, постійним доступом до Інтернету;

- впровадження ІКТ та елементів дистанційного навчання;

- психолого-андрогогічний супровід навчального процесу та коучінг слухачів;

- творчій та висококваліфікований педагогічний колектив;

- навчальні плани та програми;

- участь роботодавців у навчально-виробничому процесі.

Інноваційно-освітнє середовище Центру – відкрита динамічна система, яка має великі потенційні можливості розвитку та оновлення в цілому і кожного окремого компоненту відповідно до змін на ринку праці.

 

ІІ. Слабкі сторони та ризики Центру

До слабких сторін роботи Центру можна віднести відсутність власного приміщення навчального закладу і, відповідно, здійснення діяльності на базі орендованих приміщень. Цей фактор часто унеможливлює облаштувати матеріальну базу з урахуванням спеціальних вимог до навчальних приміщень, особливо навчально-виробничих майстерень. Також відсутність власних приміщень обмежує вибір професій для проходження процедури ліцензування відповідно до потреб у кваліфікованих робітничих кадрах, затребуваних роботодавцями в повному обсязі.

До ризиків Центру можна віднести наступні фактори:

- зміна економічної ситуації та пріоритетів на ринку праці;

- забезпечення обсягів навчання та їх коригування.

 

Розділ 2. Пріоритетні напрями та завдання розвитку Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ в 2017 році

Таблиця 8

Пріоритетні напрями

Заходи

Термін виконання

Бюджет,

грн.

Джерела ресурсів

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

1. Удосконалення діяльності та керівництва професійно-технічними навчальними закладами державної служби зайнятості

Атестація заступників директора з НВР, НМР

1-ше півріччя

 

 

 

Заступник директора з НВР

 

Забезпечити функціонування «Школи молодого педагога»

 

Протягом року

 

 

Заступник директора з НМР

Запровадити регулярне проведення та участь у педагогічних конференціях та семінарах для різних категорій педпрацівників

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних

Забезпечити впровадження елементів дистанційного навчання

Протягом року

 

 

Заступник директора з НВР

Здійснити заходи щодо завершення атестації професії «Оператор котельні», ліцензування професії «Манікюрник»

1-ший квартал

 

 

 

 

 

В межах кошторису видатків на 2017 рік

Заступник директора з НВР

 

 

Здійснити заходи з атестації професії професії «Манікюрник»

 

2-ге півріччя

 

В межах кошторису видатків на 2017 рік

Заступник директора з НВР

3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ПТНЗ ДСЗ, створення нових ПТНЗ ДСЗ та навчальних відділень діючих ПТНЗ ДСЗ відповідно до регіональних потреб

Доукомплектування

навчально-матеріальної бази

для професій:

«Електрогазозварник»

«Манікюрник»

«Продавець непродовольчих товарів»

 

 

 

Протягом року

 

 

 

84,0тис.грн.

10,7тис.грн.

7,0тис.грн.

В межах кошторису видатків на 2017 рік

Заступник директора з НВР

4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників ПТНЗ ДСЗ

Забезпечити стажування майстрів в/н та викладачів спецдисциплін.

 

Протягом року

 

 

 

5,6 тис. грн.

В межах кошторису видатків на 2017 рік

Заступники директора,

старший майстер

Забезпечити підвищення кваліфікації заступників директора на базі Білоцерківського інституту безперервного професійного навчання

 

1-ше півріччя

 

 

 

 

 

 

Провести атестацію педагогічних працівників

 

1-ше півріччя

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості на 2017 рік

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Джерела витрат

І. Організаційні заходи

1.

Скласти та узгодити орієнтовний графік формування навчальних груп на 2017 рік за ліцензованими професіями та курсами цільового призначення, розмістити графік на сайті Центру

До 06.01.17

Заступник директора з НМР,

інженер-електронік


2.

Розміщувати графіки формування навчальних груп на місяць на сайті Центру, інформувати регіональні центри зайнятості, у разі необхідності своєчасно вносити коригування

Щомісячно до 25-го числа

Заступник директора з НМР, інженер-електронік


3.

Скласти та затвердити плани роботи на рік (Центру, методичних комісій, педагогічної ради та інших структур)

До 06.01.17

Заступники директора з НВР, НМР, методисти


4.

Підготувати та перевірити навчальні приміщення для проведення теоретичних занять, виробничого навчання слухачів

Січень 2017

Комісія Центру, завідуючі кабінетами, лабораторіями, майстернями


5.

Здійснити відповідно до графіку формування навчальних груп розподіл педагогічного навантаження на 2017 рік, видати наказ

 

До 13.01.17

Заступники директора з НВР, НМР


6.

Здійснювати забезпечення педагогічними кадрами за ЦПД відповідно до графіку формування навчальних груп

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР


7.

Підготовути та видати накази про:

- створення тарифікаційної комісії;

- про роботу педагогічної ради;

- про організацію методичної роботи;

- про роботу методичних комісій;

- про призначення завідувачів кабінетів, лабораторій, майстерень;

- про затвердження правил прийому слухачів;

- про склад комісії ДКА

Січень 2017

Заступники директора з НВР, НМР, методисти


8.

Складати розклад занять навчальних груп та графіки консультацій з предметів професійно-теоретичного навчання

 

За 3 дні до початку навчання

Заступник директора з НМР, лаборант


9.

Здійснювати взаємодію з Дніпропетровським ОЦЗ та ОДА з метою просвітницької діяльності для ВПО, демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей

Протягом року

Заступник директора з НМР, методисти, практичний психолог

 

10.

Укладати угоди з підприємствами та установами щодо надання якісних місць для проходження виробничої практики слухачів

Протягом року

Заступник директора з НВР, старший майстер


11.

Підготувати та затвердити графіки проведення:

- навчального процесу Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ;

- виробничої практики за професіями;

- кваліфікаційних пробних робіт;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- атестації педагогічних працівників;

- відкритих уроків;

- взаємовідвідування уроків

Згідно з графіком посадки груп, навчальними планами та виробничою необхідністю

Заступники директора з НВР та НМР, методисти, старший майстер


12.

Здійснювати підготовку звітів щодо діяльності Центру

Відповідно до встановлених норм та вимог

Заступники директора, старший майстер, практичний психолог, секретар н/ч (диспетчер)


13.

Підготувати та здати до зберігання навчально-звітну документацію за 2016 рік

До 30.01.16

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер


14.

Укладати угоди з регіональними та базовими центрами зайнятості, фізичними і юридичними особами щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів

Протягом року

Директор, юрисконсульт, заступники директора, головний бухгалтер


15

Оновлювати інформаційну базу щодо основних тенденцій розвитку Дніпропетровського регіону та змін на ринку праці

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР

 

16.

Провести моніторинг щодо якості освіти випускників Центру, їх працевлаштування та відповідності отриманих ними професійних навичок вимогам сучасності та умовам праці на підприємстві

Відповідно до плану (вимог) ДСЗ (ЦА)

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, практичний психолог


17.

Впроваджувати у освітній процес сучасні педагогічні технології навчання дорослого населення, ІКТ, елементи дистанційного навчання, диференційний та індивідуальний підхід

Постійно

Адміністрація,

Методисти, викладачі, майстри в/н


18

Брати участь в освітніх форумах, семінарах, науково-практичних конференціях, ярмарках вакансій ДОЦЗ та ДСЗ тощо

Протягом року

Директор, заступники директора з НВР, НМР, методисти

В межах кошторисних видатків

19.

Провести атестацію навчального закладу за професією 5141 «Манікюрник»

Відповідно до наказу ДОН ОДА

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер, методисти

В межах кошторисних видатків

20.

Оновлювати та наповнювати сайт Центру актуальною інформацією щодо організації та здійснення навчально-виробничого процесу закладу

Протягом року

Заступник директора з НВР, інженер-електронік

В межах кошторисних видатків

21.

Здійснити заходи щодо забезпечення впровадження у навчально-виробничий процес елементів дистанційного навчання

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР

В межах кошторисних видатків

22.

Провести конкурс «Кращий кабінет, лабораторія, майстерня»

Вересень-листопад

Заступники директора, методисти

В межах кошторисних видатків

ІІ. Теоретична підготовка

1.

Здійснювати удосконалення та оновлення навчально-плануючої документації з професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, голови методичних комісій, викладачі

 

2.

Проводити зі слухачами додаткові заняття та консультації з предметів теоретичного та виробничого навчання у випадку їх відсутності на заняттях з поважних причин та низького рівня засвоєння знань

Згідно з графіками консультацій та додаткових занять

Викладачі, майстри в/н


3.

Проводити роботу з розробки дидактичних матеріалів, методичних посібників, електронних посібників навчального призначення, наочних матеріалів, тестових та контрольних завданнь

Протягом року

Заст. директора з НМР, методисти, викладачі, майстри в/н

 

4.

Забезпечувати необхідними навчальними посібниками слухачів Центру згідно з вимогами чинного законодавства

Протягом року

Адміністрація, бібліотекар

В межах кошторисних видатків

5.

Забезпечити організацію та проведення Державної кваліфікаційної атестації відповідно до вимог чинного законодавства

Відповідно до робочих навчальних планів

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер, методисти, викладачі, майстри в/н


6.

Вивчати професійний рівень викладачів та методики викладання, впровадження передового педагогічного досвіду

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, керівники МК


7.

Впроваджувати елементи дистанційного навчання у навчальний процес

Протягом року

Заступник директора з НМР, методисти, викладачі

 

 

8.

Впроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи: уроки-лекції, семінари, консультації, диспути, заліки, уроки-змагання, квест-уроки.ю конкурси тощо

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР методисти, викладачі, майстри в/н


9.

Розробляти, удосконалювати та оновлювати робочі навчальні плани та програми, погоджувати їх з роботодавцями відповідно до чинного законодавства

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, керівники МК, куратори груп


10.

Провести аналіз потреб роботодавців, внести в навчальні програми відповідні зміни та доповнення, узгодити їх з роботодавцями та затвердити на засіданні методичних комісій

До початку навчання груп, згідно графіку

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, керівники МК

 

ІІІ. Професійно-практична підготовка

1.

Оновити та удосконалити навчально-плануючу документацію з професійно-практичної підготовки, затвердити її відповідно до чинного законодавства

Відповідно до графіку посадки груп

Старший майстер, майстри в/н


2.

Складати план проходження виробничої практики

Відповідно до навчально-плануючої документації та графіку посадки груп

Старший майстер, майстри в/н


3.

Проводити роботу щодо вдосконалення виробничого навчання шляхом інтегрування занять виробничого навчання і спецдисциплін та використання міжпредметних зв’язків

Протягом року

Заступник директора з НВР, старший майстер, майстри в/н, викладачі


4.

Здійснювати контроль за дотриманням вимог до робочих місць слухачів на місцях проходження виробничої практики

Протягом року

Старший майстер, інженер з ОП, куратори груп


5.

Розробити комплексні кваліфікаційні завдання для проведення атестації ліцензованих професій Центру

До 01.02.2017

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер, методисти, майстри в/н, викладачі

 

6.

Проводити роботу щодо розробки тематичних папок, наочних посібників, електронних посібників навчального призначення, карток-завдань, інструкційних карток тощо

Протягом року

Заступник директора з НВР, старший майстер, методисти, майстри в/н

 

7.

Здійснювати перевірку робочих місць, виконання програми виробничої практики слухачами на базах проходження практики

Протягом року

Заступник директора з НВР старший майстер, майстри в/н

 

8.

Вивчати новітні виробничі технології та впроваджувати їх у навчальний процес

Протягом року

Заступник директора з НВР, старший майстер,

методисти, майстри в/н

 

ІV. Виховна робота та психологічна підтримка слухачів

1.

Під час навчання слухачів приділяти увагу питанням

- виховання поваги до територіальної цілісності держави, Конституції України, державної символіки;

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

- розвитку індивідуальних здібностей слухачів, забезпечення умов для їх реалізації

Постійно

Педагогічні працівники Центру


2.

Організовувати та проводити заходи до державних, професійних свят та пам’ятних дат

Постійно

за планом роботи бібліотеки

Голова профспілки, бібліотекар, педпрацівники Центру

 

3.

Організовувати та проводити тематичні літературні виставки-огляди та інші творчі виставки

Протягом року, за планом роботи бібліотеки

Адміністрація, бібліотекар

 

4.

Проводити зустрічі керівництва Центру, кураторів навчальних груп і практичного психолога зі слухачами кожної нової групи щодо умов навчання та дотримання Правил внутрішнього розпорядку Центру

Перший день занять

Адміністрація Центру, практичний психолог, куратор групи


5.

Проводити тренінги, лекції, консультації слухачів з метою соціальної адаптації, надання психологічної допомоги у формуванні мотивації навчання та особистісної професійної реалізації

Згідно з планом роботи практичного психолога

Практичний психолог, куратори груп

 

6.

Проводити анкетування слухачів щодо умов та якості навчання

Протягом року

Практичний психолог, куратори груп

 

7.

Запровадити зустрічі слухачів з передовими фахівцями підприємств та організацій за ліцензованими професіями, відвідування тематичних виставок, музеїв тощо

Протягом року

Адміністрація, куратори груп

 

8.

Проводити індивідуальні психологічні консультації слухачів (за потребою)

Протягом року

Практичний психолог

 

9.

Здійснювати психологічний супровід слухачів, які мають статус учасника АТО, ВПО та членів їх сімей

Протягом року

Практичний психолог

 

V. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу

1.

Здійснювати постійний контроль за звітністю, наявністю та веденням документації з планування навчально-виробничого процессу

Протягом року

заступники директора з НВР, НМР, старший майстер


2.

Відвідувати уроки теоретичного та виробничого навчання

Протягом року

Адміністрація, методисти, голови МК


3.

Організувати взаємовідвідування уроків педагогами Центру

Протягом року

Адміністрація, методисти, голови МК


4.

Здійснювати контроль за станом виконання навчальних планів і програм

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти

5.

Здійснювати контроль за санітарним станом навчальних кабінетів і майстерень

Протягом року

Завідуючі кабінетами, лабораторіям, майстернями


6.

Здійснювати контроль за веденням журналів теоретичного і виробничого навчання, результати обговорювати на інструктивно-методичних нарадах

Протягом року

Заступники директора, старший майстер, методисти


7.

Здійснювати контроль за якістю надання освітніх послуг та станом викладання предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, проведення виробничого навчання та проходження виробничої практики слухачами

Протягом року

Заступники директора, методисти, старший майстер

 

8.

Здійснювати контроль за якісною організацією та проведенням Державної кваліфікаційної атестації

Згідно з навчальними планами

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер методисти

 

9.

Проводити інструктивно-тематичні наради при директорі (орієнтовні питання):

- взаємодія Центру з із відділом організації профнавчання безробітних ДОЦЗ;

- ліцензування професій та атестація навчального закладу;

- фронтальний контроль роботи педагогічного колективу;

- профорієнтаційна робота;

- робота юридичної служби, кадрового відділу, господарської частини;

- робота бухгалтерії;

- робота комітету конкурсних торгів;

- ведення нормативно-ділової документації Центру;

- стан ОП та ЦЗ

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР

 

10.

Проводити інструктивно-тематичні наради при заступнику директора з НВР (орієнтовні питання):

- готовність навчальних приміщень до до початку навчального процесу;

- стан охорони праці під час виробничого навчання та виробничої практики;

- якість підготовки звітної документації та дотримання строків її надання;

- якість навчання слухачів на базі міських, міськрайонних та районних ЦЗ;

- атестація педагогічних працівників навчального закладу;

- забезпеченість підручниками , навчальними посібниками, періодичними виданнями;

- дотримання режиму роботи Центру;

- відвідування занять слухачами;

- інформаційне забезпечення навчального процесу;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;

- кадрове забезпечення навчального процесу;

- рівень викладання предметів теоретичного навчання за професіями;

- організація проведення виробничого навчання, та виробничої практики

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер


VI. Методична робота

1.

Продовжити роботу педагогічного колективу над методичною проблемою: «Впровадження використання у навчальному процесі елементів дистанційного навчання як інструменту підвищення якості навчання»

Протягом року

Заступник директора з НМР, методисти, голови МК


2.

Спланувати заходи щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників Центру та впровадження нестандартних форм проведення уроків (за планом методичної роботи)

Січень 2017р.

Заступник директора з НМР


3.

Проводити засідання педагогічної ради (орієнтовні питання):

- Аналіз роботи Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ у 2016 році та пріоритетні напрями роботи на 2017 рік. План роботи Центру на 2017 рік.

- Впровадження дуального навчання слухачів: шляхи співпраці з роботодавцями.

- Діяльність педагогічного колективу Центру щодо впровадження елементів дистанційного навчання.

- Активізація роботи Центру щодо професійної орієнтації безробітних.

- Підсумки проведення самоаналізу та атестації Центру за професією «Манікюрник».

- Виконання робочих навчальних планів та навчальних програм. Організація та проведення виробничої практики: проблеми та шляхи їх вирішення

Протягом року (1 раз на 2 місяці)

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер, методисти, голови МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Проводити інструктивно-методичні наради за орієнтовними темами:

- Правила ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.

- Атестація педагогічних працівників.

- Комплексне методичне забезпечення навчально-виробничого процесу. Організація навчально-виробничого процессу та дотримання чинного законодавства України.

- Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

- Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

- Робота куратора групи щодо якісної організації навчально-виробничого процесу.

- Діяльність куратора групи щодо організації навчання слухачів та виконання Правил внутрішнього розпорядку.

- Охорона праці та дотримання безпеки життедіяльності у ЦПТО ДСЗ.

- Підсумки та аналіз роботи за рік

Протягом року

Заступники директора, методисти, психолог,

старший майстер, голови МК, інженер з охорони праці,

юрисконсульт


5.

Організувати роботу міжпрофесійних методичних комісій над методичними проблемами:

  1. ММК Інформації, телекомунікації та переробної промисловості: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес»;
  2. ММК Торгівлі та обслуговування: «Нестандартні форми навчання як засіб розвитку творчої активності слухачів»;
  3. ММК Фінансових дисциплін: «Диферинціація навчання слухачів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

Протягом року

Заступник директора з НМР, голови методичних комісій, методисти


6.

Продовжити роботу щодо паспортизації навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень Центру

Протягом року

Заступник директора з НМР, методисти, завідувачі кабінетів, лабораторій, майстерень


7.

Здійснити наповнення методичного кабінету:

науково-методичною літературою;

зразками планів уроків;

методичними розробками та публікаціями педпрацівників, друкованими державними стандартами

Протягом року

Методисти, старший майстер, бібліотекар


8.

Аналізувати наявну навчальну літературу, поповнювати бібліотечний фонд необхідною навчальною і методичною літературою за ліцензованими професіями та різними формами навчання слухачів, в тому числі дуального навчання

Протягом року

Бібліотекар, завідуючі кабінетами, лабораторіями, майстернями


9.

Продовжувати роботу щодо розробки, оновлення та удосконалення електронних комплектів наочності та дидактичного забезпечення, в тому числі для впровадження елементів дистанційного навчання

Протягом року

Методисти, викладачі, майстри виробничого навчання

 

10.

Продовжувати реалізацію Програми навчання педагогічних працівників Центру «Робота з LMS MOODLE».

Протягом року

Заступник директора з НМР

 

11.

Проводити теоретичні та практичні семінари з метою вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду :

- Впровадження дуального навчання у систему підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на замовлення роботодавців.

- Впровадження елементів дистанційного навчання слухачів: проблеми та перспективи.

- Впровадження прогресивних психолого-педагогічних технологій у навчально-виробничий процес

Протягом року

Заступники директора, методисти, викладачі, майстри в/н.

 

12.

Проводити відкриті уроки з теоретичного та виробничого навчання

Протягом року (за затвердженим графіком).

Заступники директора, методисти


13.

Проводити засідання методичних комісій згідно з планом їх роботи

Щомісяця за окремим планом

Голови методичних комісій.


14.

Обговорювати взаємовідвідування занять викладачами та майстрами в/н на методичних нарадах

Протягом року

Заступник директора з НМР, методисти


VII. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1.

Створити атестаційну комісію І рівня та затвердити її склад (щодо атестації 2018 року)

Вересень 2017

Заступник директора з НВР,методисти

 

2.

Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії відповідно до чинного законодавства

Вересень 2017

Голова атестаційної комісії

 

3.

Організувати проходження педагогами Центру курсів підвищення кваліфікації та стажування викладачів і майстрів в/н на виробництві

Згідно з графіком підвищення кваліфікації

Заступники директора, методисти

В межах кошторисних видатків

4.

Вивчати методики роботи, педагогічний досвід педагогічних працівників, які атестуються: проведення відкритих уроків викладачів та майстрів виробничого навчання; взаємовідвідування уроків

Згідно з графіком

Заступники директора, методисти


5.

Оформити документацію щодо результатів атестації педагогічних працівників відповідно до чинного законодавства

Відповідно до графіку роботи атестаційної комісії

Заступники директора, методисти


VIII.Охорона праці

1.

Внести відповідні зміни до складу постійно діючої комісії з охорони праці Дніпропетровського ЦПТО ДСЗ

Січень 2017

Адміністрація, провідний інженер з охорони праці


2.

Провести інструктажі з охорони праці для працівників та слухачів Центру

Відповідно до чинного законодавства з ОП

Провідний інженер з охорони праці, куратори груп


3.

Забезпечити проходження навчання з питань пожежної та електро безпеки, охорони праці працівників Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ (за окремим планом)

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці, інспектор з кадрів

В межах кошторисних видатків

4.

Здійснювати перевірку знань працівників Центру з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за нормативними актами

Протягом року

Адміністрація,

провідний інженер з охорони праці


5.

Організувати та провести для педагогів, слухачів та співробітників закладу Дня цивільної оборони (за окремим планом)

Травень 2017

Адміністрація

провідний інженер з ОП


6.

Проводити заходи та здійснювати контроль за дотриманням вимог охорони праці та забезпеченням безпеки життєдіяльності співробітників та слухачів Центру

Протягом року

Заступник директора з НВР, старший майстер,

провідний інженер з охорони праці


7.

Організувати проведення щоденних передрейсових медичних оглядів водія

Січень 2017

Завідувач господарства

В межах кошторисних видатків

8.

Організувати та провести щорічний медичний огляд та диспансеризацію працівників Центру

Квітень-травень 2017

Заступник директора з НВР, провідний інженер з ОП

В межах кошторисних видатків

ІХ.Удосконалення навчально-матеріальної бази

1.

Розширити та удосконалити матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень Центру

Протягом року

Заступник директора з НВР,

ст. майстер, викладачі, майстри в/н

В межах кошторисних видатків

2.

Дообладнати кабінети, лабораторії, майстерні (виготовлення стендів, придбання навчального обладнання тощо) відповідно до Державних стандартів професій

Протягом року

Заступник директора з НВР,

ст. майстер, викладачі, майстри в/н

В межах кошторисних видатків

X. Робота з роботодавцями

1.

Провести Раду роботодавців Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ машинобудівної та автотранспортної галузі з питань підготовки кваліфікованих робітників шляхом впровадження дуальної форми навчання

Лютий 2017

Заступники директора з НВР, НМР, старший майстер

 

2.

Вивчати потреби ринку праці регіону та співпрацювати з роботодавцями за напрямами навчання безробітних на курсах цільового призначення

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР

 

3. Організовувати співпрацю з роботодавцями щодо погодження внесених змін до робочих навчальних планів та програм

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, ст. майстер

 

4. Залучати роботодавців до корегування робочих навчальних планів та програм відповідно до сучасних вимог виробництва та потреб ринку

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР, методисти, ст. майстер

 

5. Залучати роботодавців до участі у проведенні Державної кваліфікаційної атестації

Відповідно до робочих навчальних планів

Заступники директора з НВР, НМР

 

6. Укладати угоди про співпрацю з роботодавцями щодо надання якісних робочих місць для проходження виробничої практики слухачів

Протягом року

Заступник директора з НВР, ст. майстер

 

7. Організовувати співпрацю з роботодавцями щодо проходження стажування майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін

Протягом року

Заступник директора з НВР,

ст. майстер

 

8.

Організувати проведення з роботодавцями спільних заходів та висвітлення їх результатів у ЗМІ

Протягом року

Заступники директора, інженер-електронік

 

ХІ. Професійно-орієнтаційна робота

1.

Брати участь у заходах ДОЦЗ, міських, міськрайонних та районних центрів зайнятості шодо професійної орієнтації безробітних

Протягом року

Практичний психолог, майстри в/н, методисти

 

2.

Проводити тижні відкритих дверей, професійні конкурси, творчі виставки тощо

Протягом року за окремими планами

Методисти, творчі групи

 

3.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну та рекламну роботу щодо презентації професій з використанням рекламної продукції

Протягом року

Практичний психолог, педагогічні працівники

 

4.

Проводити дні відкритих дверей для демобілізованих учасників АТО, ВПО та членів їх сімей

Протягом року (за замовленням ДОЦЗ)

Заступники директора з НВР та НМР

 

5.

Продовжити співпрацю Центру з адміністративними структурами Дніпропетровщини та інших регіонів, громадськими організаціями, фондами (в тому числі з міжнародними) щодо профорієнтації та професійного навчання

Протягом року

Заступники директора з НВР та НМР

 

XII. Фінансово-господарська діяльність

1.

Укладати договори на оренду приміщень з юридичними особами

Протягом року

Заступник директора з НВР, юрисконсульт

В межах кошторисних видатків

2.

Проводити закупівлі через електронну систему закупівель

Відповідно до затвердженого кошторису і річного плану закупівель

Тендерний комітет

В межах кошторисних видатків

3.

Укладати угоди на розміщення оператора телекомунікації, що надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Протягом року

Заступник директора з НВР, юрисконсульт

В межах кошторисних видатків

4.

Укладати угоди з юридичними та фізичними особами щодо надання освітніх послуг

Протягом року

Заступники директора з НВР, НМР,

ст. майстер

В межах кошторисних видатків

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі