Консультаційний пункт

PDFПечатьE-mail

В Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснюється професійно-технічне навчання,  перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників.

 

-професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь та навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг;

 

-первинна професійна підготовка – це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

-перепідготовка – це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією безробітними, які здобули первинну професійну підготовку;

 

-підвищення кваліфікації – це професійно-технічне навчання, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Професійне навчання безробітних у ЦПТО здійснюється за індивідуальною або груповою формами.

При організації професійно-технічного навчання безробітних за груповою формою групи комплектуються в кількості від 7 до 30 осіб.

Теоретичний курс професійного навчання слухачі проходять  у навчальному закладі, а виробниче навчання та виробничу практику – на підприємствах, організаціях, установах.

Зміст навчального курсу професійного навчання  формується за відповідними державними стандартами та вимогами кваліфікаційних характеристик з набутої професії з урахуванням вимог роботодавців-замовників кадрів, а також з урахуванням  новітніх технологій, сировини, обладнання з використанням інноваційно-комунікаційних технологій

Індивідуальне навчання організовується центром зайнятості з метою оперативного реагування на потреби роботодавців переважно за умови гарантії працевлаштування. Воно здійснюється безпосередньо на підприємствах, на конкретних робочих місцях під керівництвом і контролем інструкторів (висококваліфікованих робітників).

Індивідуальне навчання може здійснюватися на базі навчального закладу з обов'язковим проведенням виробничого навчання безпосередньо на підприємстві на конкретному робочому місці.   При індивідуальному навчанні за індивідуальними планами та програмами  при  формуванні  змісту навчання враховується попередній професійний досвід, наявні знання та вміння слухачів. У процесі навчання слухачі  беруть участь у виконанні конкретних виробничих завдань, швидше адаптуються до умов виробництва, оволодівають передовим досвідом, сучасною технікою та технологіями. Теоретичний курс слухачі вивчають самостійно, а також шляхом одержання консультацій в майстрів виробничого навчання ЦПТО.

Професійне навчання безробітних за     індивідуальними навчальними   планами   та   навчальними  програмами  здійснюється відповідно до вимог державних стандартів безпосередньо на робочому місці у навчальному закладі та на підприємстві за робітничими професіями,  у яких є потреба,  та  переважно за умови гарантії працевлаштування.

Загальна інформація

Освітні послуги

Поточна діяльність

Анкетування

Соціальні мережі

Роботодавцям

Слухачам

Інформація на запит

Державні закупівлі